logo

Thông báo

Icon
Error

myfriend Offline
#1 Đã gửi : 27/11/2014 lúc 09:26:59(UTC)
myfriend

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 03-11-2014(UTC)
Bài viết: 900
Đến từ: ha noi

WjxtdAuto Pro Auto 9k miễn phí pk,train,tự làm chính tuyến,rèn luyện,truy nã,bí cảnh,cia tộc,vấn dáp, vận tiêu ….
Version 1.1.0.8(21/11/2014 10:20)
- Fix lỗi auto đi mua thuốc trong map chiến trường Tinh Anh (9kAuto chỉ hỗ trợ bơm máu trong chiến trường này)
- Tab Đối thủ: Khóa mục tiêu
- Chi tiết trạng thái nhiệm vụ
- Thêm Server Mộc Long
Version 1.1.0.7(17/11/2014 10:20)
- Dùng thức ăn: luôn dùng (bản trước chỉ dùng khi đánh).
- Sửa lỗi chọn menu nhận thưởng.
- Thêm server Triệu Hổ
- Thêm server Triệu Hổ
Version 1.1.0.6(11/11/2014 10:20)
- Click Áp dụng tất cả danh sách hoạt động giờ sẽ reset trạng thái hoàn thành của acc khác.
- Thêm server Ngọa Long, Hoàng Long, Uy Hổ
Version 1.1.0.5(07/11/2014 14:50)
- Thêm [Tiện Ích] Điểm Danh
- Tiện ích Ghép thủy tinh giờ sẽ lọc chỉ ghép Thủy Tinh khóa nếu không chọn ghép Thủy Tinh không khóa.
- Thêm [Bí Cảnh] Cấp 100 (Có thể chưa được tối ưu)
- Tùy chọn Bí cảnh: đội trưởng đá thành viên level thấp (ngoại trừ danh sách đội)
- Tùy chọn Bí Cảnh: Hoàn thành nhiệm vụ ngày khi hết nhiệm vụ thường hoặc hỗ trợ bí cảnh
- Thay đổi cơ chế theo sau: Thành viên sẽ ưu tiên việc bám theo đội trưởng hơn.
- Thay đổi cơ chế Tick chọn nhiệm vụ ở tab cơ bản: Tắt hoàn toàn chức năng nếu ko chọn ở tab cơ bản.
- Các ô nhập số có thể bấm Enter xác nhận
- Mediafire – Tải về
Version 1.0.9.4(02/10/2014 11:00)
- Nâng cấp chức năng tự đăng nhập.
- Sửa lỗi di chuyển mắc kẹt ở xa phu

- Bỏ chọn hiển thị mật khẩu an toàn ở tab đăng nhập
- Thêm server Kỳ Hổ
Version 1.0.9.3(30/09/2014 16:30)
- Thêm nhiệm vụ [Gia Tộc] Hái Bắp Cải
- Thêm nhiệm vụ [Gia Tộc] Tình Báo
- Thêm nhiệm vụ [Gia Tộc] Giao Hàng
Version 1.0.9.2(29/09/2014 21:15)
- Truy nã Thiên Tâm Cốc sửa lỗi không thông báo khi phát hiện Hải Tặc.
- Thêm theo sau đội trưởng dùng đá tọa độ (khi khác map)
- Chuyển tính năng theo sau đội trưởng qua tab Cơ Bản
- Sửa lỗi không cuộn lên xuống danh sách hoạt động đối với window 7 classic
Version 1.0.9.1(26/09/2014 14:10)
- Thêm Báo danh Thi Đấu Môn Phái
- Thêm Tiện Ích: Nhận Quà Đăng Nhập

- Sửa lỗi báo danh Xi Vưu Mộ
Version 1.0.9.0(25/09/2014 22:50)
- Sửa lỗi không mở được 3 acc
- Sửa tự động đăng nhập
- Sửa và cập nhật thao tác trên danh sách hoạt động
- Thêm báo danh Xi Vưu Mộ
- Thêm server Thiết Hổ
Version 1.0.8.9(25/09/2014 10:30)
Version 1.0.8.8(25/09/2014 09:30)
- Cập nhật auto sau khi game update
- Nâng cấp danh sách mời tổ đội
Version 1.0.8.7(24/09/2014 11:45)
- Mở chức năng lập chốt truyền tống (Tab Tổ đội)
- Cập nhật xác định cấp tiêu vận tiêu cao cấp, bổ sung cấp tiêu Hồng trong mục chọn
- Ủy thác chọn x2.1, x2.5, và ưu tiên chọn ủy thác mức cao nhất chỉ dùng củ khóa.
Version 1.0.8.6(21/09/2014 18:30)
- Danh sách nhân vật: Thêm menu chuột phải Thoát game
- Chính Tuyến: Tùy chọn làm nhiệm vụ đến level
- Chính Tuyến: Sửa lỗi không giao tiếp NPC trong bản đồ phụ bản
- Chính Tuyến: Thêm nút Áp dụng tất cả
- Bán vật phẩm: Thêm bán thuốc Lãnh thổ (sau khi kết thúc tranh đoạt)
- Thanh Vân Phong: thêm nút Áp dụng tất cả
- Chuyển PK: sửa lỗi Ko chuyển PK được ở lần đầu tiên

- Thêm server: Đằng Long
Version 1.0.8.5(19/09/2014 23:30)
- Mở tùy chọn chuyển PK ở tab Cơ bản
Version 1.0.8.4(19/09/2014 15:45)
- Thêm Click chuột phải vào danh sách hoạt động chọn Bật/Tắt tất cả
- Thêm server Dạ Hổ
Version 1.0.8.3(17/09/2014 20:30)
- Sửa vào chiến trường (từ bản đồ báo danh) từ phút thứ 0 thay vì phút thứ 1
Version 1.0.8.2(17/09/2014 20:00)
- Thêm Tiện Ích: Giám định tất cả Tàng Bảo đồ
- Tinh chỉnh giao diện tab Cơ Bản, thay đổi thứ tự một số tab để tiện sử dụng hơn
- Thay đổi cơ chế xác định hoàn thành Bí Cảnh (Hoàn thành Bí Cảnh cấp bất kỳ + hoàn thành hỗ trợ bí cảnh)
Version 1.0.8.1(16/09/2014 17:40)
- Thêm Tiện Ích: Lật Hồng Phúc
- Thêm Tiện Ích: Bật thanh thiết lập (Phía trên)
- Danh sách nhân vật: Kéo thả sắp xếp
- Danh sách nhân vật: Click phải chọn xóa
- Tùy chọn di chuyển trong chiến trường
- Tối ưu theo sau đội trưởng trong Tranh Đoạt Lãnh thổ
- Tab Cơ Bản: Hiển thị trạng thái PK, chuyển PK, bật ưu tiên đánh người
- Sắp xếp thứ tự các Tab, chỉnh sửa giao diện
- Thêm server: Vân Long
- Sửa một số lỗi
Version 1.0.8.0(14/09/2014 01:30)
- Hỗ trợ theo sau và ưu tiên đánh người trong Lãnh thổ
- Rèn luyện: mở tùy chọn Sử dụng hoạt lực không khóa nếu không đủ hoạt lực khóa
- Rèn luyện: mở Tùy chọn ưu tiên vật phẩm Thủy tinh 5,6,7
- Sửa lỗi Truy nã không hủy nhiệm vụ khi đội trưởng gọi nhận nhiệm vụ (Có tùy chọn)
- Thêm Server Hắc Hổ
Version 1.0.7.9(12/09/2014 14:50)
- Cập nhật chức năng Tranh đoạt lãnh thổ
- Sửa lỗi không chọn được Tab Đăng Nhập, Mua vật phẩm
Version 1.0.7.8(11/09/2014 21:50)
- Sửa lỗi mua Túi Nguyên Liệu Lv1 ở tiệm 9K
- Mặc định ưu tiên thủy tinh 5,6,7 (sẽ cho tùy chọn ở bản sau)
Version 1.0.7.7(11/09/2014 11:30)
- Tinh chỉnh giao diện danh sách Hoạt động
- Sửa lỗi không chọn được Tab Đăng Nhập, Mua vật phẩm
- Sửa lỗi tắt thiết lập độ phân giải
Version 1.0.7.6(10/09/2014 23:30)
- Thêm chức năng Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Đang phát triển thêm)
- Thêm hỗ trợ Thí Luyện Gia Tộc: Tự đi đến Tế đàn (Bước đánh boss)
- Thêm Chiến trường 21 giờ thứ Tư
- Rèn luyện chọn thêm vào list từ danh sách xổ xuống (Đang tiếp tục udpate)
- Sửa một vài lỗi khác
- Thêm server Hồng Long
- Sắp xếp thứ tự hoạt động bằng cách kéo thả (Sẽ cập nhật kéo thả cho các danh sách khác)
- Giao diện 9K Auto dài thêm (Hưởng ứng Iphone 6 ra mắt…)
Version 1.0.7.5(04/09/2014 10:50)
- Sửa lỗi không nhận tiêu ở tiêu cục khi level >= 90
- Thêm tùy chọn vận tiêu cao cấp (Thiên Tâm Cốc)
- Sửa vài lỗi ở Thiên Tâm Cốc
Version 1.0.7.4(04/09/2014 01:50)
- Sửa lỗi chức năng tự tổ đội bị khóa (Lỗi xảy ra khi người dùng tắt rèn luyện đơn khi chưa hoàn thành hết rèn luyện)
- Mở lại phím tắt các hoạt động trong game (Xem phím tắt ở tab Tiện Ích)
Version 1.0.7.3(03/09/2014 20:00)
- Sửa lỗi không xông vào doanh trại địch ở chiến trường Trung-Lv2
- Sửa lỗi bị reset trạng thái hoàn thành nhiệm vụ lúc chuyển tab
- Sửa lỗi Rèn luyện Thiên Tâm Cốc chạy về thành trả nhiệm vụ
Version 1.0.7.2(03/09/2014 11:50)
- Sắp xếp lại tab Tiện Ích
- Sửa lỗi Mở tài khoản
- Sửa một số lỗi
Version 1.0.7.1(02/09/2014 20:30)
- Reset trạng thái hoàn thành nhiệm vụ (Tick vào dấu báo hoàn thành)
- Bỏ 2 tùy chọn ko cần thiết của vấn đáp
Version 1.0.7.0(02/09/2014 19:30)
- Mở tab Cơ Bản thay thế cho tab Nhiệm vụ, Gia Tộc
- Tùy chỉnh thứ tự ưu tiên các Hoạt động
- Nhiệm vụ đội (Rèn luyện, Vận tiêu) chọn ở giao diện thiết lập rèn luyện, vận tiêu.
- Sắp xếp thứ tự trên danh sách game (Click chuột phải)
- Thêm chức năng Thí Luyện Gia Tộc (Báo danh và đang phát triển để tự đi)
- Thêm chọn giờ đi Thanh Vân Phong
- Config sẽ được lưu riêng để tránh các trường hợp mất thiết lập
- Thêm Sever Quán Hổ
- Sửa một vài lỗi khác
Version 1.0.6.9(30/08/2014 23:30)
- Giảm bớt tình trạng khựng khi phát hiện địch (vẫn còn khựng khi bị vướng chướng ngại vật)
- Ở bản đồ báo danh chiến trường, sửa lỗi chạy vào cổng quá sớm nên ko tự vào chiến trường
- Bỏ thông báo "Tấn công người chơi khác"
Version 1.0.6.8(30/08/2014 19:45)
- Hoàn thành vấn đáp vào thứ 7 khi không đủ 1300 điểm.
Version 1.0.6.7(30/08/2014 17:50)
- License theo Gia tộc
+ Đã có thể dùng auto Login
+ Xóa các khoảng trắng thừa khi nhập mã chia sẽ, tránh trường hợp copy nhầm
+ Báo lỗi nhếu nhập mã chia sẽ Không hợp lệ
- Sửa lỗi không nhận và mở rương thuốc chiến trường, vào chiến trường từ bản đồ báo danh
- Sửa lỗi trạng thái hoàn thành Đoạt Linh Quả, Thiên Diệu Tháp
- Thêm mới server Ngọc Long
Version 1.0.6.6(29/08/2014 18:05)
- Giao diện đăng ký license Gia tộc
- Fix nhận Rương thuốc chiến trường
Version 1.0.6.5(29/08/2014 00:20)
- Sửa lỗi báo danh khi chưa tới giờ
- Sửa lỗi báo đánh người liên tục khi ở trong chiến trường
- Chiến trường Trung Lv1, thay đổi tọa độ để chạy ra ngoài Đại Doanh ít bị kẹt hơn
Version 1.0.6.4(28/08/2014 16:10)
- Sửa lỗi Không đánh quái
Version 1.0.6.3(28/08/2014 10:00)
- Sửa lỗi đăng nhập
Version 1.0.6.2(28/08/2014 02:15)
- Mở Đăng ký license Gia Tộc
- Tách các nhiệm vụ Gia Tộc vào Tab Gia Tộc
- Mở Báo danh Thanh Vân Phong
- Hoạt động tốt hơn khi chọn làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc
- Chiến trường thêm hành động xông vào Đại Doanh địch
- Chiến trường mở Ưu tiên đánh người (chỉ hoạt động trong bản đồ chiến trường)
- Mở server Linh Hổ
- Sửa một số lỗi khác
Version 1.0.6.1(25/08/2014 22:30)
- Thiên Tâm Cốc: Thử nghiệm tính năng Rèn Luyện, Truy nã
- Sửa báo lỗi Tàng bảo đồ khi chưa có vị trí kho báu
Version 1.0.6.0(23/08/2014 23:30)
- Thêm nhận thưởng Bí cảnh, dùng lông chúc phúc
- Bí cảnh - Theo sau đội trưởng sẽ đi qua cổng, tránh trường hợp đi vào đường chưa mở
- Bí cảnh 2x, thêm tọa độ boss
- Tàng bảo đồ, báo hệ thống nếu vị trí chưa được hỗ trợ, ko tự giám định thêm
- Sửa một vài lỗi nhỏ
Version 1.0.5.9(22/08/2014 20:20)
- Chức năng Chiến trường
Chọn các khung giờ báo danh
Các chế độ đi chiến trường, tự nhận thuốc, mở thuốc chiến trường
Đã Hỗ trợ chiến trường Trung Lv2
- Chế độ bơm máu PK
- Thêm 2 ô thiết lập chiêu thức
- Bổ sung đáp án vấn đáp
- Cảnh báo khi thiết lập lưu thông tin tài khoản
Version 1.0.5.8(19/08/2014 22:45)
- Mở lại chức năng ưu tiên đánh người (không hoạt động khi bật PvP)
- Tinh chỉnh PvP:
Cho phép tắt bật Áp sát (Phím tắt >)
Phím tắt Auto xác định mục tiêu thay đổi: trước đây 'Space', hiện tại '<'
Phím tắt Ưu tiên đánh người: ?
Khoảng cách áp sát tối đa 1000
Fix lỗi không đánh khi Auto tự tìm mục tiêu

Version 1.0.5.7(18/08/2014 15:30)
Version 1.0.5.6(18/08/2014 14:14)
- Fix chế độ PvP
Version 1.0.5.5(18/08/2014 12:30)
- Bổ sung đáp án vấn đáp
- Hủy nhiệm vụ truy nã
- Không reset Ctrl + X, Ctrl + C khi chuyển map
- Nhận ủy thác rời mạng, x1.5, x1.8
- Báo danh chiến trường
- Báo danh bảo vệ môn phái
- Fix Bí cảnh
- Theo sau trong chiến trường Trung Lv1, tự rời Doanh Trại
- Vận tiêu, fix tìm tiêu xa, cho phép hủy tiêu
Version 1.0.5.4 (14/08/2014 11:47)
- Fix lỗi không Bắt đầu vận tiêu

Version 1.0.5.3 (13/08/2014 23:59)
- Fix lỗi không theo sau đội trưởng lúc chuyển map
- Thiên Diệu Tháp, Đoạt Linh Quả làm 1 lần sẽ tính là hoàn thành
- Thêm server Thăng Long, Song Hổ
Version 1.0.5.2 (13/08/2014 18:10)
- Thêm Thiên Diệu Tháp
- Thêm Báo Danh Đoạt Linh Quả
- Hiện trạng thái hoàn thành nhiệm vụ
- Reset hoàn thành nhiệm vụ lúc 0 giờ
- Thêm tùy chọn Bắt đầu vận tiêu
- Khoảng cách theo sau đội trưởng tối đa 800 -> 1000
- Fix lỗi Mua thức ăn bị chạy lui chạy tới không hoàn thành được

Version 1.0.5.1 (11/08/2014 08:18)
- Sửa lỗi bản 1.0.5.0 chạy về lại Ninh Giang Nam ngay sau khi được đưa đến bãi quái
Version 1.0.5.0 (11/08/2014 00:18)
- Tùy chọn mức số lượng máu, thức ăn thấp hơn mức thì chạy đi mua.
- Fix tọa độ Hải Tặc, Song Long Động hướng Tây Bắc, Tây Nam
- Trồng trọt gia tộc: Tộc trưởng tự trồng cây, sửa lỗi chăm sai, hoàn thành nhiệm vụ khi đã hái quả.
- Rèn luyện sửa lỗi không đánh quái ở vài điểm, lỗi không chọn đưa đến điểm đánh.
- Bổ sung đáp án Vấn Đáp.
- Thêm Server Phi Long
Version 1.0.4.9 (09/08/2014 11:30)
- Fix Lỗi hủy tùy chọn Nhận thưởng năng động
Version 1.0.4.8 (09/08/2014)
- Thêm chức năng mở khóa an toàn
- Thểm chức năng nhận thưởng năng động
- Thêm tùy chọn Độ phân giải
- Sửa lỗi đi tìm lại Hải Tắc khi bị chết, về thành
- Mục chọn phần thưởng Rèn Luyện, Ưu tiên đặc biệt sẽ tính bỏ qua nếu giá trị thiết lập bằng 0

Version 1.0.4.7 (08/08/2014)
- Sửa lỗi chạy đi cất vật phẩm hoặc, thuốc bất thường
- Sửa lỗi ghép thủy tinh
- Tổ đội thêm tùy chọn [Thành viên] tự rời tổ đội nếu bị chuyển đội trưởng
- Fix một số lỗi khác

Version 1.0.4.6 (07/08/2014)
- Tự bật theo dõi nhiệm vụ
- Sửa trang bị
- Tu luyện châu chỉ mở khi có lửa trại
- Chuyển tab Hậu Cần -> Tiện Ích
- Xử lý form nhắc nhở ghép Thủy Tinh không khóa
- Thêm tùy chọn ghép thủy tinh Tỉ lệ 2 (khi không đủ điều kiện ghép tỉ lệ 1)

Version 1.0.4.5 (07/08/2014)
- Tối ưu tìm đường Hải Tặc
Version 1.0.4.4 (06/08/2014)
Version 1.0.4.3 (06/08/2014)
- Tự truy tìm Hải Tặc
- Sửa lỗi thiết lập Thành viên không tự rời đội nếu bị chuyển thành đội trưởng

Version 1.0.4.2 (05/08/2014)
Version 1.0.4.1 (04/08/2014)
- Mua thức ăn ở thành, luôn đi mua nếu ít hơn so với thiết lập
- Tự quay chúc phúc
- Cập nhật Đáp án Vấn đáp
- Tùy chọn địa điểm, thời gian trồng cây Gia Tộc
- Bỏ phím tắt vận tiêu (Ctrl + V)
- Tắt mặc định Quỳnh Tương Ngọc Dịch
- Link thông báo bản cập nhật mới, link facebook ở tab Trợ giúp
Version 1.0.4.0 (04/08/2014)
- Thêm server Minh Long, Đại Hổ
- Xử lý đánh quái bị vướng góc lag -> di chuyển tới gần mục tiêu
- Xử lý nhặt đồ -> không cố nhặt đồ của người khác
- Sửa tình trạng chạy lui chạy tới khi chọn nhiều nhiệm vụ cùng 1 lúc
- Sửa lỗi không mua thức ăn khi ở ngoài thành
- Thêm chức năng nhận bùa rèn luyện

Version 1.0.3.9 (02/08/2014)
+ Mở auto Bí Cảnh 80
+ Tùy chọn Bí Cảnh - Đánh theo đội trưởng
+ Thêm tùy chọn tab Kỹ Năng: Chọn Dùng/Không dùng skill, skill chuột trái.

Version 1.0.3.8 (01/08/2014)
Version 1.0.3.7 (31/07/2014)
+ Event vật phẩm Rương Thần Bí
Version 1.0.3.6 (31/07/2014)
+ Tối ưu nhận thưởng Rèn Luyện
+ Mở hỗ trợ nhiệm vụ Truy Nã
+ Mở nhiệm vụ Trồng cây gia tộc
+ Thêm Nút áp dụng thiết lập cho tất cả cho một số tùy chỉnh
+ Thêm tùy chọn số lượng thành viên ở các nhiệm vụ Tổ Đội
Version 1.0.3.5 (30/07/2014)
+ Tự chạy Auto bằng quyền Admin trên Win8
+ Fix một số lỗi

Version 1.0.3.4 (29/07/2014)
+ Mở Bí Cảnh 20,40,60
Version 1.0.3.3 (28/07/2014)
Version 1.0.3.2 (28/07/2014)
Version 1.0.3.1 (28/07/2014)
+ Thêm server Hỏa Long
+ Thêm server Hoàng Hổ
+ Mở tính năng Vấn Đáp
+ Mở tính năng Rèn Luyện Tổ đội
+ Mở tính năng ghép Thủy Tinh
+ Mở tính năng cất vật phẩm vào kho
Version 1.0.3.0 (22/07/2014)
+ Thêm server Uy Long
+ Thêm Chức năng ăn vật phẩm trong túi
+ Thêm chức năng bán vật phẩm trong túi
- Fix một số lỗi map phụ chính tuyến
- Fix tọa độ NPC Vận Tiêu Phượng Tường
Version 1.0.2.9 (22/07/2014)
- Sửa lỗi đăng nhập server Phục Hổ
Version 1.0.2.8 (22/07/2014)
- Fix lỗi nhận Thủy Tinh (Rèn Luyện)
+ Tự nhận quà online

Version 1.0.2.7 (21/07/2014)
- Sửa lỗi đăng nhập
+ Vận tiêu tổ đội
Version 1.0.2.6 (19/07/2014)
- Sửa lỗi chế Ngũ Hành Thạch Lv2
- Khắc phục không Bắt đầu vận tiêu vì báo đang hộ tống nhưng không có tiêu
- Sửa lỗi không trả lời câu hỏi Ngũ Hành Tương Khắc
- Sửa lỗi không nhận tiêu được tại Tương Dương
Version 1.0.2.5 (18/07/2014)
- Fix lỗi không đi mua thức ăn khi ở ngoài map chiến đấu
- Fix lỗi tự xin vào các đội cách quá xa
Version 1.0.2.4 (18/07/2014)
+ Tự đào Tàng Bảo Đồ
+ Phím tắt các chức năng nhiệm vụ
- Fix lỗi vận tiêu
Version 1.0.2.3 (17/07/2014)
- Sửa lỗi không di chuyển mua vật phẩm
- Sửa lỗi thỉnh thoảng đi tìm tiêu khi đến trạm
- Sửa lỗi bắt buộc về Lâm An khi làm rèn luyện và Vận tiêu
- Sửa lỗi phím tắt Ctrl + C, Ctrl + X không nhạy

Version 1.0.2.2 (15/07/2014)
+ Mua vật phẩm (Máu, Bánh, Hồi thành phù)
- Mở lại tùy chọn Auto ingame (Ko hoạt động lúc hộ tống)
- Sửa lỗi tìm Tiêu Xa
Version 1.0.2.1 (15/07/2014)
+ Mang vũ khí đầu tiên của môn phái
- Fix lỗi tổ đội

Version 1.0.2.0 (15/07/2014)
- Fix lỗi chế đồ
Version 1.0.1.9 (15/07/2014)
+ Rèn luyện Tự chế đồ
+ Tối ưu tổ đội rèn luyện
Version 1.0.1.8 (15/07/2014)
+ Tự xin vào đội và mời tổ đội lúc đánh quái rèn luyện
Version 1.0.1.7 (14/07/2014)
+ Tự động login + bỏ giới hạn 3 game
+ Tự đăng nhập lại khi rớt mạng
- Fixed - Nhân tọa độ đánh quái
- Fixed - Mở Lửa trại nướng thịt khi đi làm NV

Version 1.0.1.6
Version 1.0.1.5
- Tự đánh map phụ trong chính tuyến
- Bỏ sử dụng auto đánh ingame
- Tắt tự chạy login sau khi thoát

Version 1.0.1.4
- Sửa lỗi vị trí đánh quái Chính Tuyến và Rèn Luyện
Version 1.0.1.3
- [Hot] Nhiệm vụ chính tuyến
Version 1.0.1.2
- Fix lỗi không đánh quái khi làm nhiệm vụ Rèn Luyện
- Fix một số lỗi vận tiêu, bỏ xa xe tiêu, nhận nhầm Cướp Tiêu của người khác
- Sử dụng Túi Phúc Vàng không giới hạn
Version 1.0.1.1
- Sử dụng Kiến Xa Lệnh
- Tìm Tiêu xa thất lạc
- Fix lỗi đánh cướp tiêu
- Fix lỗi rèn luyện không sử dụng vật phẩm tại 1 vài vị trí
Version 1.0.1.0
- Nga my tự buff Phật Quang Phổ Chiếu
- Theo sau đội trưởng, đánh theo đội trưởng
- Khắc phục lỗi mở rương rượu
Version 1.0.0.9
Version 1.0.0.8
- Cập nhật tổ đội
- Hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, vận tiêu trong ngày
- Sử dụng Bạc, Củ Hành

Version 1.0.0.7
Version 1.0.0.6
Version 1.0.0.5
Version 1.0.0.4
- Vận tiêu đơn
Version 1.0.0.3
- Nhiệm vụ rèn luyện
Version 1.0.0.2
- Cập nhật tính năng
Version 1.0.0.1

- Auto đánh quái
- Tự bơm máu, mana
- Chết quay về tọa độ train
- Ưu tiên đánh người


wjxtdAuto Pro 1.0.8.8 (15/11/2014)– Mediafire – Tải về:http://www.mediafire.com/downlo...smdk2k901x/AutoPK-9K.rar
Sửa lỗi giới hạn cửa sổ game
Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto wjxtdAuto Pro
Nhân vật 30.000/6 tháng, 50.000/12 tháng
HDD: 250.000/6 tháng, 450.000/12 tháng
Tộc: 500.000/6 tháng, 950.000/12 tháng
License bang hội: 2.000.000/6 tháng, 3.500.000/12 tháng
Quảng cáo
wanglili Offline
#2 Đã gửi : 27/06/2017 lúc 11:28:32(UTC)
wanglili

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2017(UTC)
Bài viết: 48
Andorra
Đến từ: wang

chenlixiang Offline
#3 Đã gửi : 13/10/2017 lúc 10:51:29(UTC)
chenlixiang

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 13-10-2017(UTC)
Bài viết: 89

2017.10.13chenlixiangmoncler pas cher
true religion sale
prada eyeglasses
coach factory outlet
supra shoes clearance
polo outlet
adidas football boots f50
ugg boots clearance
birkenstock sandals
uggs outlet
adidas nmd runner
uggs clearance
ralph lauren outlet
ugg sale
prada bags
armani eyeglasses
tory burch outlet
coach outlet online
nike outlet store
fitflops shoes
pandora charms
longchamp sale
christian louboutin outlet clearance
uggs on sale
birkenstock shoes
jordan shoes
true religion outlet
cheap jordan shoes
cheap nfl jerseys
christian louboutin uk
montblanc pen
michael kors handbags
ugg slippers
nike outlet store
ralph lauren outlet
michael kors handbags
louboutin outlet
nike air force 1 low
cheap jordan shoes
burberry outlet
ugg factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses for women
ugg boots
burberry outlet stores
coach outlet
jordan shoes
moncler outlet
ray ban sunglasses cheap
ugg australia uk
north face outlet 70% off
ugg boots uk
burberry outlet
kate spade sale
oakley sunglasses outlet
fitflops sandals
cheap jordans
cheap ugg boots
moncler outlet
louis vuitton outlet
christian louboutin sale
coach outlet store online
cheap jordan shoes
oakley sunglasses
michael kors
ralph lauren sale
canada goose outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
ralph lauren polo outlet
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
ugg boots outlet
ralph lauren outlet
michael kors uk
the north face outlet
vibram five fingers
michael kors outlet 80% off
ugg outlet online
louis vuitton outlet
ugg australia boots
ugg canada
ugg boots
longchamp handbags
ugg uk
fitflops sandals
ugg boots on sale
nike nfl jerseys
cheap dior sunglasses
nba jerseys wholesale
ugg australia
cheap jordans
kate spade outlet
north face jackets on sale
christian louboutin uk
coach outlet store online clearances
fitflop sandals
coach outlet online shopping
ugg outlet 70% off
jordan 14
coach factory outlet online
ugg boots 70% off
nike trainers uk
versace sunglasses
canada goose outlet
ferragamo outlet
cheap nfl jerseys
nike outlet
christian louboutin outlet
jordan shoes
air jordan pas cher
michael kors outlet
nike blazer sneakers
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap nfl jerseys
nhl jerseys
ugg australia
oakley sunglasses
prada outlet
coach bags
salvatore ferragamo
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses wholesale
calvin klein store
michael kors handbags
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet
hermes birkin handbags
moncler outlet
ugg outlet
nfl jerseys from china
adidas jeremy scott wings
uggs clearance
uggs outlet store
ugg on sale
ugg outlet
cheap ugg boots
canada goose jackets
nike air max shoes
fitflops shoes
nfl jerseys wholesale
polo outlet online
the north face outlet
michael kors outlet online
coach outlet online
canada goose sale
ugg boots clearance
adidas shoes sale
ralph lauren shirts
ugg outlet online
football boots
polo ralph lauren
michael kors outlet
prada outlet store
coach outlet online 70% off
carrera eyewear
supreme shirts
north face clearance
nike factory store
superdry shirts
adidas outlet
adidas originals uk
fitflops outlet
ugg boots outlet
uggs outlet online
coach outlet
michael kors handbags
adidas yeezy 350 boost
new balance shoes
true religion outlet
coach factory outlet online
ugg boots
coach factory outlet
giuseppe zanotti shoes
cheap michael kors handbags
coach outlet
manolo blahnik
coach outlet
longchamp soldes
chicago blackhawks jersey
ralph lauren shirts
longchamp outlet
converse shoes
michael kors bags
burberry scarf
birkenstock shoes
michael kors outlet 70% off
ugg clearance sale
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots outlet
true religion jeans
uggs outlet
ugg outlet store
ugg factory outlet
pandora jewelry
coach outlet store online clearances
adidas stan smith shoes
pandora charms
dolce & gabbana sunglasses
montblanc pens
pandora jewelry
moncler jacket
coach outlet online
cheap baseball jerseys
louis vuitton handbags
north face canada
ugg sale
polo ralph lauren outlet store
adidas wings shoes
kate spade outlet store
coach outlet online
ugg australia store
ugg boots for women
prada outlet
ugg boots
pandora charms
ugg boots sale
ugg outlet
christian louboutin uk
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses cheap
uggs
ray ban sunglasses outlet
moncler down jacket
mlb jerseys wholesale
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
ugg sale
ugg boots
nike huarache
ugg outlet 70% off
coach outlet store online clearances
adidas outlet store
michael kors outlet online
ugg boots
swarovski crystal jewelry
mlb jerseys
manchester united jersey
coach factory outlet
coach outlet
cartier sunglasses
nike basketball shoes
adidas trainers
michael kors outlet online sale
ray ban sunglasses
cheap snapbacks
michael kors handbags
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach wallets
uggs outlet
ray ban sunglasses
nike uk
christian louboutin shoes
adidas yeezy
ugg outlet
coach outlet
ugg boots
pandora rings
ray ban sunglasses outlet
kate spade outlet
chaussures christian louboutin
mulberry bags
hockey jerseys
burberry scarf sale
oakley sunglasses cheap
christian louboutin outlet
mlb jerseys
coach outlet
moncler outlet
coach factory outlet
ugg slippers
nike air huarache
nfl jerseys wholesale
nike air max 95
true religion jeans
kate spade sale
canada goose clearance
michael kors handbags
hermes outlet
ugg boots cheap
ralph lauren outlet
pandora charms
michael kors outlet online
nike air max 2017
nike roshe one
mbt shoes
ray ban uk
uggs outlet
louis vuitton
kate spade outlet
adidas uk
moncler jackets
supreme clothing uk
uggs outlet online
cheap rolex watches
tory burch outlet online
ugg outlet
true religion outlet
canada goose jackets
fitflops shoes
the north face clearance
cheap oakley sunglasses
air jordan shoes
longchamp outlet store
ralph lauren
ugg boots
oakley sunglasses
canada goose outlet
coach outlet store online
cheap ugg boots
ralph lauren outlet
ugg australia
canada goose pas cher
canada goose sale
ugg outlet store
supreme t shirts
ugg outlet
ugg boots on sale
cheap ray ban sunglasses
ugg boots
cheap soccer jerseys
adidas trainers shoes
tory burch handbags
ralph lauren
cheap ray bans
north face jackets
hollister co
tommy hilfiger canada
michael kors outlet clearance
adidas outlet
north face jackets
michael kors outlet
ugg boots
ugg australia boots
polo ralph lauren outlet
ugg australia boots
christian louboutin outlet
canada goose canada
air jordans
rolex replica watches
cheap uggs
ugg boots
true religion sale
ray ban sunglasses outlet
hollister jeans
longchamp outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags
coach factory outlet
true religion outlet
ugg boots
coach outlet
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
nike store uk
nike factory
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots on sale
north face outlet
hermes uk
jordan shoes
nike store
nfl jerseys wholesale
nike factory outlet
hermes belt
ugg boots
ugg outlet
nike air jordan uk
ugg boots 70% off
retro jordans
ugg outlet
mont blanc ballpoint pens
uggs slippers
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
nike running shoes
the north face jackets
adidas stan smith
uggs classic boots
oakley vault sunglasses
burberry outlet online
under armour outlet
oakley sunglasses
north face outlet store
north face outlet
ferragamo outlet
2017.10.13chenlixiang
chenlina Offline
#4 Đã gửi : 23/10/2017 lúc 03:03:36(UTC)
chenlina

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 03-05-2017(UTC)
Bài viết: 582
Đến từ: chenlina

2017-10-23 xiaozheng6666
asics outlet
ugg outlet
lacoste polo
ralph lauren shirts
giuseppe zanotti sneakers
fred perry polo shirts
ray ban pas cher
nike trainers
canada goose sale
pandora outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet
coach outlet
cheap uggs
michael kors outlet
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
uggs outlet
cheap ugg boots
kate spade outlet
ed hardy clothing
ugg boots
ugg boots outlet
ugg boots
canada goose
michael kors outlet clearance
cheap ugg boots
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
canada goose outlet store
adidas outlet online
coach outlet store online
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
canada goose sale
cheap nba jersey
mulberry bags
pandora rings
cheap nfl jerseys
yeezy boost
coach outlet online
polo outlet
mlb jerseys wholesale
fitflop sandals
mulberry outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
coach outlet
uggs outlet
cheap snapbacks
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
canada goose outlet store
michael kors handbags
mlb jerseys
michael kors outlet
mont blanc pens
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
nike factory store
ugg boots
yeezy boost 350 v2
pandora outlet
mbt shoes
ugg outlet
jordan shoes
michael kors outlet online
ralph lauren uk
michael kors outlet store
air jordan 4 retro
ralph lauren uk
cheap ugg boots
ugg boots outlet
canada goose jackets sale
nike shoes
ray ban sunglasses
mulberry handbags
canada goose outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses on sale
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
polo outlet
canada goose jackets
canada goose uk
cheap uggs
canada goose outlet store
ugg outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren
coach outlet online
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
liuchunkai Offline
#5 Đã gửi : 15/06/2018 lúc 10:55:24(UTC)
liuchunkai

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-09-2017(UTC)
Bài viết: 484
Đến từ: liuchunkai

20180615 xiaoou
cazal outlet
cheap ray ban sunglasses
supreme t shirts
hermes birkin bag
true religion jeans sale
canada goose outlet store
uggs outlet
coach outlet
cheap soccer jerseys
mulberry handbags
coach outlet online
lacoste polo
ecco outlet
pandora charms
michael kors outlet online
light up shoes
pandora outlet
lacoste shirts
true religion jeans
uggs outlet
air max 90
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
chopard jewelry
yeezy boost 350
uggs outlet
michael kors outlet online
ray ban
tory burch outlet online
longchamp handbags
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
armani exchange
uggs clearance
cheap jordans free shipping
coach outlet
canada goose jackets outlet
cheap ugg boots
canada goose jackets
g-star jeans
michael kors outlet online
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
bcbg dresses
chloe outlet
karen millen dresses
undefeated shoes
kd 10 elite
ralph lauren outlet
birkenstock shoes
true religion outlet
fitflops sale clearance
coach outlet store
uggs outlet
cheap ray ban sunglasses
kate spade sale
wellensteyn outlet
michael kors outlet online
coach outlet online
ugg boots
christian louboutin shoes
kevin durant shoes
michael kors uk
swarovski outlet store
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
kate spade outlet online
ferragamo shoes
michael kors outlet online
mulberry uk
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
mishka snapbacks
coach outlet online
air max shoes
ugg outlet
kate spade handbags
nike roshe run
canada goose jackets
coach outlet online
pandora charms sale clearance
ralph lauren outlet
tods outlet online
louboutin shoes
new balance outlet
michael kors handbags outlet
nike roshe run
fingerlings monkey
burberry outlet store
ferragamo shoes
tory burch outlet online
tory burch outlet online
ray ban sunglasses outlet
champion clothing
jordan retro
salomon outlet
michael kors handbags
coach outlet
stussy hoodie
michael kors outlet online
true religion outlet
nfl jerseys
canada goose jackets
michael kors outlet online
gucci outlet store
malone souliers
cheap ray ban sunglasses
true religion outlet
pandora charms sale clearance
true religion jeans
longchamp pliage
ferragamo shoes
oakley sunglasses uk
cheap jordan shoes
michael kors canada
kobe shoes
suicoke sandals
fred perry polo
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses outlet
nike air max 90
mcm backpacks
huf clothing
true religion outlet store
coach outlet online
christian louboutin shoes
air max 90
oakley sunglasses wholesale
adidas nmd runner
oakley sunglasses wholesale
james harden shoes
swarovski outlet store
air jordan shoes
adidas outlet online
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
isabel marant shoes
ferragamo shoes sale
coach outlet online
brequet wathes
kate spade sale
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
true religion outlet
polo ralph lauren shirts
kate spade sale
cheap jordan shoes
calvin klein jeans
ysl outlet online
adidas y3 shoes
chrome hearts online store
adidas soccer shoes
canada goose outlet
air max 90
balmain jeans
adidas store
nike pegasus
ed hardy outlet
soccer cleats
christian louboutin shoes
2018 world cup jerseys
ralph lauren outlet
marc jacobs sale
prada sunglasses for women
supra shoes sale
fitflops sale clearance
givenchy handbags
pandora outlet
gucci bags
cheap ugg boots
barbour women jackets
michael kors outlet clearance
ugg outlet stores
michael kors outlet online
canada goose outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
tag heuer watches
uggs outlet
pandora charms
golden state warriors
toms outlet
jordan shoes
kobe 9 elite
longchamp pas cher
prada bags
adidas wings shoes
football shirts
nike air huarache
pandora charms sale clearance
nhl jerseys
nike air huarache
hermes outlet store
swarovski uk
air jordan shoes
coach outlet online
swarovski jewelry
tory burch outlet online
cleveland cavaliers jerseys
nfl jerseys
michael kors outlet
prada outlet online
fitflops
christian louboutin shoes
gucci outlet online
harry winston jewelry
blackhawks jerseys
prada shoes for men
hermes belts
canada goose outlet
pandora outlet
jordan shoes
christian louboutin shoes
cheap jordans
canada goose outlet
mont blanc pens
kate spade handbags
michael?kors?outlet?online
ray ban sunglasses outlet
kate spade handbags
givenchy jewelry
reebok shoes
air force 1 shoes
chrome hearts outlet store
canada goose jackets
longchamp handbags sale
ray ban sunglasses outlet
moncler outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
chenyingying Offline
#6 Đã gửi : 19/09/2018 lúc 12:53:26(UTC)
chenyingying

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-10-2016(UTC)
Bài viết: 441
Đến từ: chenyingying

clibin009 Offline
#7 Đã gửi : 17/06/2019 lúc 10:33:32(UTC)
clibin009

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2016(UTC)
Bài viết: 260
Đến từ: clibin009

clibin009 Offline
#8 Đã gửi : 17/06/2019 lúc 10:35:28(UTC)
clibin009

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2016(UTC)
Bài viết: 260
Đến từ: clibin009

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 7.853 giây.