logo

Thông báo

Icon
Error

admin Offline
#1 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 02:41:30(UTC)
admin

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 514
Đến từ: HN

Cảm ơn: 97 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 20 bài viết

EPS - Earnings Per Share - Lãi Cơ Bản Trên 1 Cổ PhiếuEPS và P/E có ý nghĩa thế nào trong đầu tư?

Tôi muốn biết P/E và EPS là chữ viết tắt của thuật ngữ gì, và các thuật ngữ này có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư chứng khoán.

Trả lời:

EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu.

Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, được tính bởi công thức:

EPS = (Thu nhập ròng - cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông.

Trong việc tính toán EPS, sẽ chính xác hơn nếu sử dụng lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ để tính toán vì lượng cổ phiếu thường xuyên thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên trên thực tế người ta thường hay đơn giản hoá việc tính toán bằng cách sử dụng số cổ phiếu đang lưu hành vào thời điểm cuối kỳ. Có thể làm giảm EPS dựa trên công thức cũ bằng cách tính thêm cả các cổ phiếu chuyển đổi, các bảo chứng (warrant) vào lượng cổ phiếu đang lưu thông.

EPS thường được coi là biến số quan trọng duy nhất trong việc tính toán giá cổ phiếu. Đây cũng chính là bộ phận chủ yếu cấu thành nên tỉ lệ P/E. Một khía cạnh rất quan trọng của EPS thường hay bị bỏ qua là lượng vốn cần thiết để tạo ra thu nhập ròng (net income) trong công thức tính trên.

Hai doanh nghiệp có thể có cùng tỷ lệ EPS nhưng một trong hai có thể có ít cổ phần hơn tức là doanh nghiệp này sử dụng vốn hiệu quả hơn. Nếu như các yếu tố khác là cân bằng thì rõ ràng doanh nghiệp này tốt hơn doanh nghiệp còn lại. Vì doanh nghiệp có thể lợi dụng các kỹ thuật tính toán để đưa ra con số EPS hấp dẫn nên các nhà đầu tư cũng cần hiểu rõ cách tính của từng doanh nghiệp để đảm bảo "chất lượng" của tỉ lệ này. Tốt hơn hết là không nên dựa vào một thước đo tài chính duy nhất mà nên kết hợp với các bản phân tích tài chính và các chỉ số khác.

Quảng cáo
admin Offline
#2 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 02:41:56(UTC)
admin

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 514
Đến từ: HN

Cảm ơn: 97 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 20 bài viết

PE - PRICE/EPS - GIÁ HIỆN TẠI / EPSHệ số giá trên thu nhập (P/E) là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Thu nhập từ cổ phiếu sẽ có ảnh hưởng quyết định đến giá thị trường của cổ phiếu đó. Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường (Market Price - P) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (Earning Per Share - EPS) và được tính như sau: P/E = P/EPS

Trong đó giá thị trường P của cổ phiếu là giá mà tại đó cổ phiếu đang được mua bán ở thời điểm hiện tại; thu nhập của mỗi cổ phiếu EPS là phần lợi nhuận ròng sau thuế mà công ty chia cho các cổ đông thường trong năm tài chính gần nhất.

P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu. P/E được tính cho từng cổ phiếu một và tính trung bình cho tất cả các cổ phiếu và hệ số này thường được công bố trên báo chí.

Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến tốc độ tăng cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên người đầu tư thoả mãn với tỷ suất vốn hoá thị trường thấp; dự đoán công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình và sẽ trả cổ tức cao.


Hệ số P/E rất có ích cho việc định giá cổ phiếu. Giả sử người đầu tư có cổ phiếu AAA không được giao dịch sôi động trên thị trường, vậy cổ phiếu đó có giá bao nhiêu là hợp lý? Lúc đó cần nhìn vào hệ số P/E được công bố đối với nhóm các loại cổ phiếu tương tự với cổ phiếu AAA, sau đó nhân thu nhập của công ty với hệ số P/E sẽ cho chúng ta giá của loại cổ phiếu AAA.
admin Offline
#3 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 02:42:15(UTC)
admin

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 514
Đến từ: HN

Cảm ơn: 97 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 20 bài viết

ROE & ROA - Tỷ Số Lợi Nhuận RòngROA là tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (Return on total assets)

ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.

Công thức:

ROA = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/Tổng tài sản

ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư (hay lượng tài sản). ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

Tài sản của một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Cả hai nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua ROA. ROA càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn.

Ví dụ nếu công ty A có thu nhập ròng là 1 triệu USD, tổng tài sản là 5 triệu USD, khi đó ROA là 20%. Tuy nhiên nếu công ty B cũng có khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 triệu USD, ROA của B sẽ là 10%. Như vậy công ty A hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận.

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỷ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà chi cho các hoạt động đầu tư, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu ROA mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời.

ROE là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on common equyty)

ROE là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.

Công thức:

ROE = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường /Vốn cổ phần thường

Chỉ số này là thước đo chính xác để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy tạo ra bao nhiêu đồng lời. Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ đó tham khảo khi quyết định mua cổ phiếu của công ty nào.

Tỷ lệ ROE càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn, mở rộng quy mô. Cho nên hệ số ROE càng cao thì các cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

Khi tính toán được tỷ lệ này, các nhà đầu tư có thể đánh giá ở các góc độ cụ thể như sau:


- ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng, vậy nếu công ty có khoản vay ngân hàng tương đương hoặc cao hơn vốn cổ đông, thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng. - ROE cao hơn lãi vay ngân hàng thì phải đánh giá xem công ty đã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa để có thể đánh giá công ty này có thể tăng tỷ lệ ROE trong tương lai hay không.
admin Offline
#4 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 02:42:46(UTC)
admin

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 514
Đến từ: HN

Cảm ơn: 97 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 20 bài viết

P/B - PRICE/BOOKVALUE - GIÁ HIỆN TẠI/GIÁ SỔ SÁCHChỉ số P/B (Price-to-Book ratio – Giá/Giá trị sổ sách) là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.

Công thức tính như sau:

P/B = Giá cổ phiếu / (Tổng giá trị tài sản – giá trị tài sản vô hình – nợ)

Ví dụ: Giả sử một công ty có giá trị tài sản ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là 200 tỷ VND, tổng nợ 150 tỷ VND, như vậy giá trị ghi sổ của công ty là 50 tỷ . Hiện tại công ty có 2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, như vậy giá trị ghi sổ của mỗi cổ phiếu là 25.000 VND. Nếu giá thị trường của cổ phiếu đang là 75.000 VND, thì P/B của cổ phiếu được tính như sau: P/B = 75.000/25.000 = 3

Đối với các nhà đầu tư, P/B là công cụ giúp họ tìm kiếm các cổ phiếu có giá thấp mà phần lớn thị trường bỏ qua.

Nếu một doanh nghiệp đang bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá trị ghi sổ của nó (tức là có tỷ lệ P/B nhỏ hơn 1), khi đó có hai trường hợp sẽ xảy ra: hoặc là thị trường đang nghĩ rằng giá trị tài sản của công ty đã bị thổi phồng quá mức, hoặc là thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp.

Nếu như điều kiện đầu tiên xảy ra, các nhà đầu tư nên tránh xa các cổ phiếu này bởi vì giá trị tài sản của công ty sẽ nhanh chóng được thị trường điều chỉnh về đúng giá trị thật.

Còn nếu điều thứ hai đúng, thì có khả năng lãnh đạo mới của công ty hoặc các điều kiện kinh doanh mới sẽ đem lại những triển vọng kinh doanh cho công ty, tạo dòng thu nhập dương và tăng lợi nhuận cho các cổ đông.

Ngược lại, nếu một công ty có giá thị trường của cổ phiếu cao hơn giá trị ghi sổ thì đây thường là dấu hiệu cho thấy công ty làm ăn khá tốt, thu nhập trên tài sản cao.

Chỉ số P/B chỉ thực sự có ích khi nhà đầu tư xem xét các doanh nghiệp có mức độ tập trung vốn cao hoặc các công ty tài chính, bởi giá trị tài sản của các công ty này tương đối lớn.


Vì công tác kế toán phải tuân thủ những tiêu chuẩn ngặt nghèo, nên giá trị ghi sổ của tài sản hoàn toàn không tính tới các tài sản vô hình như thương hiệu, nhãn hiệu, uy tín, bằng sáng chế và các tài sản trí tuệ khác do công ty tạo ra. Giá trị ghi sổ không có ý nghĩa nhiều lắm với các công ty dịch vụ vì giá trị tài sản hữu hình của họ không lớn.
admin Offline
#5 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 02:43:05(UTC)
admin

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 514
Đến từ: HN

Cảm ơn: 97 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 20 bài viết

BETA - Hệ Số BetaBeta hay còn gọi là hệ số beta, đây là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường. Hệ số beta là một tham số quan trọng trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Beta được tính toán dựa trên phân tích hồi quy, và bạn có thể nghĩ về beta giống như khuynh hướng và mức độ phản ứng của chứng khoán đối với sự biến động của thị trường.

Một chứng khoán có beta bằng 1, muốn ám chỉ rằng giá chứng khoán đó sẽ di chuyển cùng bước đi với thị trường. Một chứng khoán có beta nhỏ hơn 1 có nghĩa là chứng khoán đó sẽ có mức thay đổi ít hơn mức thay đổi của thị trường. Và ngược lại, beta lớn hơn 1 sẽ chúng ra biết giá chứng khoán sẽ thay đổi nhiều hơn mức dao động của thị trường.


Nhiều cổ phiếu thuộc các ngành cung cấp dịch vụ công ích có beta nhỏ hơn 1. Ngược lại, hầu hết các cổ phiếu dựa trên kỹ thuật công nghệ cao có beta lớn hơn 1, thể hiện khả năng tạo được một tỷ suất sinh lợi cao hơn, những cũng đồng thời tiềm ẩn rủi ro cao hơn.
admin Offline
#6 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 02:43:36(UTC)
admin

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 514
Đến từ: HN

Cảm ơn: 97 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 20 bài viết

Hệ Số Thanh KhoảnHệ số thanh khoản được tính dựa trên khối lượng giao dịch trung bình 13 tuần của 1 cổ phiếu so với khối lượng đang lưu hành của cổ phiếu đó, và khối lượng giao dịch trung bình 13 tuần của cố phiếu đó so với giao dịch của những cổ phiếu còn khác.

Công thức

A = (Khối lượng giao dịch trung bình 13 tuần)/khối lượng đang lưu hành

B = So sách Khối lượng giao dịch trung bình 13 tuần của tất cả các cổ phiếu và sắp xếp theo thứ tự tăng dần.


Hệ số thanh khoản = (A + Bx2)/3
admin Offline
#7 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 02:44:23(UTC)
admin

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 514
Đến từ: HN

Cảm ơn: 97 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 20 bài viết

CỔ TỨC - DIVIDENDSCổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Mục đích, ý nghĩa


Mục đích cơ bản của bất kỳ công việc kinh doanh nào là tạo ra lợi nhuận cho những chủ sở hữu của nó, và cổ tức là cách thức quan trọng nhất để việc kinh doanh thực hiện được nhiệm vụ này. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức. Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh, nhưng việc chia lời cho các chủ sở hữu, sau tất cả mọi điều, là mục đích chính của kinh doanh. Một số công ty trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt, trong trường hợp này các cổ đông nhận được các cổ phiếu phát hành bổ sung thay vì nhận tiền mặt.

Giá trị danh định


Giá trị của cổ tức được xác định theo từng năm tại đại hội cổ đông hàng năm của công ty, và nó được thông báo cho các cổ đông hoặc là bằng lượng tiền mặt mà họ sẽ nhận được tính theo số cổ phiếu mà họ đang sở hữu hay số phần trăm trong lợi nhuận của công ty; xem thêm Quyết định chia cổ tức. Cổ tức là như nhau cho mọi cổ phiếu của cùng một loại, hoặc cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường). Sau khi đã được thông báo, cổ tức trở thành khoản phải trả của công ty. Khi cổ phiếu được bán ngay trước khi cổ tức được thanh toán một khoảng thời gian cụ thể nào đó thì người bán cổ phiếu sẽ là thể nhân hay pháp nhân được nhận cổ tức chứ không phải là người mua những cổ phiếu đó. Điều này có nguyên nhân là do trong danh sách cổ đông của công ty cổ phần chưa có sự thay đổi về các cổ đông do không thể cập nhật kịp thời các thay đổi đó. Tại thời điểm mà người mua chưa có quyền nhận cổ tức, cổ phiếu được gọi là rơi vào tình trạng cựu cổ tức. Điều này thông thường xảy ra trong phạm vi hai (2) ngày trước khi cổ tức được chi trả, tùy theo các quy tắc của thị trường chứng khoán mà công ty cổ phần đó tham gia. Khi cổ phiếu rơi vào tình trạng cựu cổ tức, giá của nó trên thị trường chứng khoán nói chung sẽ giảm theo tỷ lệ của cổ tức. Cổ tức được tính toán chủ yếu trên cơ sở của lợi nhuận chưa sử dụng đến của công ty cũng như viễn cảnh kinh doanh trong những năm kế tiếp. Sau đó nó được đề xuất bởi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Ủy ban, hay Hội đồng Kiểm soát) trước Đại hội cổ đông hàng năm. Tuy nhiên, phần lớn các công ty cổ phần cố gắng duy trì cổ tức không thay đổi. Điều này giúp cho công ty có được sự tái bảo đảm của các nhà đầu tư, đặc biệt khi thu nhập ở mức thấp do suy thoái kinh tế hay các nguyên nhân khác (phần bổ sung sẽ được lấy ra từ các quỹ dự phòng) cũng như để gửi thông điệp tới các cổ đông là công ty đang lạc quan về viễn cảnh của nó trong tương lai. Một số công ty có các kế hoạch tái đầu tư cổ tức. Các kế hoạch này cho phép các cổ đông sử dụng cổ tức của họ để mua một cách có hệ thống một lượng nhỏ cổ phiếu của công ty, thông thường không có tiền hoa hồng.

Các lý do không chi trảCác công ty có thể không chi trả cổ tức trong một số trường hợp vì một số lý do sau: Hội đồng Quản trị công ty cũng như đại hội cổ đông tin rằng công ty sẽ có ưu thế trong việc nắm bắt cơ hội nhờ có nhiều vốn hơn và việc tái đầu tư cuối cùng sẽ đem lại lợi nhuận cho các cổ đông hơn là việc thanh toán cổ tức tại thời điểm hiện tại. Lý do này đôi khi là quyết định đúng đắn nhưng đôi khi cũng là sai lầm, và những người chống lại điều này (chẳng hạn như Benjamin Graham và David Dodd, những người phản đối thông lệ này trong tham chiếu tới Phân tích chứng khoán cổ điển năm 1934) thông thường lưu ý rằng trong nhiều trường hợp thì Hội đồng Quản trị hiện hành của công ty đã ép buộc các chủ sở hữu trong việc đầu tư tiền của họ (lợi nhuận từ kinh doanh). Khi cổ tức được chi trả, các cổ đông tại nhiều quốc gia (trong đó có Hoa Kỳ) phải thanh toán thuế kép từ các cổ tức này: công ty đã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước khi công ty có lợi nhuận, và sau khi cổ tức được thanh toán thì các cổ đông lại phải chi trả thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước một lần nữa trên số tiền cổ tức mà họ nhận được. Điều này thường được tránh bằng cách điều chỉnh phần lợi nhuận giữ lại hay bằng việc mua lại cổ phiếu của công ty, bằng cách này các cổ đông không phải nộp thuế do Nhà nước không đánh thuế những giao dịch như vậy.
admin Offline
#8 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 02:58:29(UTC)
admin

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 06-03-2013(UTC)
Bài viết: 514
Đến từ: HN

Cảm ơn: 97 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 20 bài viết

Giá Đóng Cửa Điều Chỉnh Tầm Quan Trọng Và Cách TínhBài viết “VN-Index ở đâu trên đồ thị tỷ suất lợi nhuận và độ rủi ro thế giới?” đăng trên báo Đầu tư Chứng khoán số 60 vừa qua có nói rõ giá đóng cửa điều chỉnh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phân tích tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu. Nếu sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh, tức là giá được đăng trên bảng niêm yết giá tại sàn chứng khoán, hoặc được cung cấp bởi các công ty chứng khoán, chúng ta đã bỏ qua lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được từ cổ tức và việc tách/thưởng cổ phiếu, vốn đóng vai trò rất quan trọng. Khi đó, việc phân tích hiệu quả đầu tư, cũng như việc so sánh giữa các cổ phiếu với nhau, việc thành lập danh mục đầu tư, hay ngay cả việc phân tích kỹ thuật, sẽ mất tính chính xác. Trong bài tiếp theo này, Thạc sỹ Lâm Minh Chánh sẽ trình bày tầm quan trọng và cách tính giá đóng cửa điều chỉnh của các cổ phiếu.

Trước hết chúng ta hãy quan sát bảng giá của cổ phiếu Microsoft Corporation – MSFT trong nhiều ngày khác nhau, do finance.yahoo.com cung cấp vào ngày 6/8/2007 – xem bảng 1.

Bảng 1: Giá cổ phiếu Microsoft Corporation

Ngoài 2 ngày gần nhất, có sự tương đồng giữa giá đóng cửa (Close Price) và giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Close Price), còn lại những ngày khác, sự khác biệt là khá lớn. Khi tính tỷ suất lợi nhuận, độ rủi ro để phân tích đầu tư hay thành lập danh mục, chúng ta không thể dùng giá đóng cửa chưa điều chình, mà phải xử dụng giá đóng cửa điều chỉnh. Bài viết này sẽ làm rõ sự quan trọng của giá này và hướng dẫn cách tính loại giá này trên chương trình Excel.

Cổ phiếu chúng ta lấy ra minh họa là một cổ phiếu ABC nào đó, có bảng giá đóng cửa chưa điều chỉnh trong 16 kỳ như bên dưới. Dùng 16 kỳ giá đóng cửa chưa điều chỉnh này, chúng ta tính ra kết quả tỷ suất lợi nhuận, độ lệch chuẩn của cổ phiếu như sau (xem Bảng 2):

Bảng 2: Giá đóng cửa chưa điều chỉnh của cổ phiếu ABC

Việc tính toán như trên - vốn chỉ dựa vào giá đóng cửa chưa điều chỉnh - thật sự không chính xác và không thể hiện được tỷ suất lợi nhuận và độ lệch chuẩn, cũng như xu hướng giá của cổ phiếu ABC vì đã bỏ qua lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được việc chia cổ tức và tách thưởng cổ phiếu.

Cổ phiếu ABC có lịch chia cổ tức và cổ phiếu thưởng như sau: cuối kỳ 3, cổ tức tiền mặt 5.000; cuối đợt 7, thưởng bằng cổ phiếu: tách 1 cổ phiếu thành 2, cuối đợt 13, cổ tức tiền mặt 4.000; cuối đợt 14, thưởng bằng cổ phiếu; 2 cổ phiếu tặng 1 cổ phiếu (tức 2 thành 3).

Dựa vào những dữ liệu đó, chúng ta sẽ xác định giá đóng cửa điều chỉnh của ABC theo 2 bước như sau:

Bước 1: Tính tỷ suất lợi nhuận thật sự của cổ phiếu ABC theo từng kỳ

Thể hiện tất cả những hệ số này vào cột C (hệ số tách/thưởng cổ phiếu), cột F (cổ tức) và sử dụng những công thức thể hiện bằng chữ màu xanh trong các tiêu đề, chúng ta sẽ tìm ra được tỷ suất lợi nhuận chính xác theo từng kỳ, ở cột I. Từ đó sẽ tính được tỷ suất lợi nhuận trung bình và độ lệch chuẩn trong các ô I19 và I20 theo như bảng sau (xem bảng 3):

Bảng 3: Tính tỷ suất lợi nhuận thật của cổ phiếu ABC

Rõ ràng tỷ lệ lãi suất thực tính theo giá điều chỉnh đóng cửa (13,10%) cao hơn nhiều so với tỷ lệ lãi suất chỉ tính theo giá đóng cửa chưa điều chỉnh (2,46%). Độ lệch chuẩn đo mức độ rủi ro tính theo giá điều chỉnh (8,96%) cũng thấp hơn so với độ lệch chuẩn khi tính theo giá đóng cửa chưa điều chỉnh (16,78%).

Như vậy chúng ta đã tính được tỷ lệ lãi suất thật sự từng kỳ của cổ phiếu ABC. Việc còn lại là chúng ta phải thể hiện giá đóng cửa điều chỉnh như thế nào? Chúng ta không thể dùng giá tại cột H để biểu diễn giá của cổ phiếu ABC. Tại kỳ 16, giá cổ phiếu này là 19.000 chứ đâu phải 57.000. Chúng ta sẽ tính ra giá đóng cửa điều chỉnh của cổ phiếu ABC trong vòng 16 kỳ theo cách tính ngược như sau:

Bước 2: Tính giá đóng cửa điều chỉnh của cổ phiếu ABC

Trước hết, cho giá đóng cửa điều chỉnh (ĐCĐC) cuối kỳ 16 bằng với giá đóng cửa chưa điều chỉnh cuối kỳ 16. Trên Excel D17=B17. Chúng ta biết tỷ suất lợi nhuận kỳ 16 được xác định bằng công thức:

Tỷ suất lợi nhuận kỳ 16 = (Giá ĐCĐC kỳ 16 – Giá ĐCĐC kỳ 15)/Giá ĐCĐC kỳ 15*100%. Từ công thức đó ta suy ra: Giá đóng cửa kỳ 15 = Giá ĐCĐC kỳ 16 *(1+tỷ suất lợi nhuận kỳ 16). Áp dụng công thức này, chúng ta sẽ tính được giá đóng cửa điều chỉnh của các kỳ trước đó theo bảng sau (xem bảng 4):

Bảng 4: Giá đóng cửa điều chỉnh của cổ phiếu ABC

Như vậy chúng ta đã có giá đóng cửa điều chỉnh trong 16 kỳ. Minh hoạ dưới nay sẽ giúp chúng ta một lần nữa nhận rõ sự khác nhau của giá đóng cửa điều chỉnh và chưa điều chỉnh. Giả sử chúng ta có 1.000.000 và đầu tư vào cổ phiếu ABC trong đủ 16 kỳ. Với giá đóng cửa chưa điều chỉnh, chúng ta chỉ nhận được 1.117.647 sau 16 kỳ, trong khi đó với giá đóng cửa điều chỉnh, số tiền nhận được là 6.035.800 và đây mới là con số chính xác thu được từ khoản đầu tư này – xem bảng 5.

Bảng 5: Kết quả đầu tư theo 2 cách tính giá

Trước khi kết thúc, người viết xin lưu ý bạn đọc ba điểm. Thứ nhất, có một vài phương cách tính giá điều chỉnh khác, tuy vậy chúng cho kết quả tương tự. Thứ hai, giá đóng cửa điều chỉnh của một cổ phiếu sẽ thay đổi khi có sự kiện chia cổ tức hay tách/thưởng cổ phiếu. Tuy vậy, tỷ suất lãi suất của từng kỳ là không thay đổi và giá điều chỉnh cuối kỳ bao giờ cũng bằng với giá đóng cửa cuối kỳ chưa điều chỉnh. Thứ ba, trong khi chờ đợi một tổ chức tại Việt Nam cung cấp giá này, từng cá nhân chúng ta có thể tính giá đóng cửa điều chỉnh để sử dụng. Điều quan trọng cần phải để ý là chúng ta phải chọn điểm xuất phát. Tốt nhất là từ ngày đầu giao dịch của cổ phiếu. Nếu không có đủ số liệu trong quá khứ, thì có thể sử dụng một ngày nào đó gần hơn, chẳng hạn 2/1/2007. Điều cần ghi nhớ là nên chọn một điểm xuất phát giống nhau cho các cổ phiếu mà chúng ta định phân tích hay thành lập danh mục đầu tư.

Trong số báo kế tiếp, dựa vào kết quả tính toán giá đóng cửa điều chỉnh, tác giả sẽ trình bày đồ thị tỷ lệ lãi suất và độ lệch chuẩn của một số cổ phiếu tiêu biểu các ngành trong thời gian từ tháng 1/2007 đến cuối tháng 7/2007. Đối với những cổ phiếu có độ rủi ro cao, tác giả sẽ đề nghị một số danh mục nhằm giảm mức độ rủi ro.

(Bài đăng trên báo Đầu Tư Chứng Khoán ngày 9/8/2007)


Lâm Minh Chánh, MBA
lllllyuan Offline
#9 Đã gửi : 07/06/2016 lúc 04:48:03(UTC)
lllllyuan

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-06-2016(UTC)
Bài viết: 93
China
Đến từ: asd

oakleysunglasses Offline
#10 Đã gửi : 01/09/2016 lúc 09:21:50(UTC)
oakleysunglasses

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-09-2016(UTC)
Bài viết: 61

WASHINGTON
louboutin ― The
tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops Justice Department formally
moncler released
mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet a
easton bats damning report on
polo ralph lauren Wednesday detailing the routine
canada goose outlet abuse inflicted
iphone cases on
vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes Baltimore residents
ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher by
reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes the city’s police department.
ugg pas cher


Baltimore police
jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro regularly performed unconstitutional
nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france stops, frisks
moncler and
oakley arrests
hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher
p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 which
mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk disproportionately targeted black residents ― and held
true religion an “us-versus-them” mentality, the
timberland pas cher report says.
vans,vans pas cher,vans soldes The Justice
oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Department
ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban also found
louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton that
oakley sunglasses officers
tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher retaliated against
air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 citizens, took a lax approach to
karen millen dresses sexual assault cases, employed excessive force too
canada goose freely and
longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ used slurs against LGBT people.


Here
michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors are
nike air max some of the most damning
nike roshe uk findings in
uggs the report. Students
kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade in
longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france Illinois
hollister clothing will soon learn a
ray ban necessary
true religion ― and possibly life-saving
louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses
pandora jewelry skill in their
ugg,ugg australia,ugg italia driver’s
nike air max education classes.


A
nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 new
lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com state
hollister uk law,
beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats signed by
burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale Gov.
ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners Bruce
roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes Rauner on Friday,
moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale mandates that teachers dedicate instruction
louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton time to
ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban ensuring
abercrombie and fitch UK that
ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet students learn what to
cheap oakley sunglasses do
polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo and what not to do when they
converse are pulled over
canada goose outlet by
sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france the
converse pas cher police.


This
herve leger,herve leger dresses law, according
lancel to
vanessa bruno pas cher ABC
hollister 7,
canada goose jackets is aimed at preventing
coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online teens from
michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors panicking
michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors during traffic stops
valentino shoes,valentino,valentinos and
true religion doing something that may
rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex seem
hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher like a red flag to cops.


“My hope is
vans scarpe that
christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins if
rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex we uniformly require that driver’s
prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags education include
nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france the protocol
canada goose pas cher and what is
louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet expected when you interact with a police officer
air max that
north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet things will not
montre pas cher escalate,” Sen. Julie Morrison (D-Ill.),
tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who sponsored
moncler outlet the bill,
swarovski uk told
moncler the
polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo local station.


Currently, the
tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry “Rules of
moncler jackets the
nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys Road” book
louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins that new
chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet drivers have used
ray ban sunglasses for
coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet years has tips
birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags on how to interact with
hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af police and,
michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france Eddie Chapman, a
hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive retired
thomas sabo uk Chicago police officer also wrote his own book
bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet on
michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors the
subject called “Drive
mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com Safe, Stop
nike huarache Safe,” which is
louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france used in
uggs outlet Chicago Public Schools.


“Initially,
juicy couture everyone
north face goes
converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet for their driver’s license.
louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk Be
air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france it in
nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers your wallet
oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses or your purse.
jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags And that
babyliss pro move itself can cause
supra shoes alarm to an officer
michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors walking up
michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors to the
nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france car,” Chapman said,
lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online advising
moncler drivers
louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins to keep
pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk their hands on
louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france the
burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale wheel
swarovski jewelry and
abercrombie be cooperative.


After Latanya Haggerty
louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online was gunned
instyler ionic styler,instyler down during
sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france a
air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike traffic stop
longchamp,longchamp bags,longchamp uk in
canada goose 1999, Chapman
nike blazer made
new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes it his mission to educate new drivers, according to
ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet ABC 7.


Despite Chapman’s hopes that
abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com driver education can prevent
kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags another deadly incident
mont blanc or Morrison’s
replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online claim
marc jacobs to the
insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule Chicago
oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france Tribune
ray ban sunglasses uk that
canada goose outlet preventing
asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt escalation relies
north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france on
uggs outlet the driver responding “in a responsible,
moncler jackets correct way,”
new balance pas cher it’s
michael kors hard
ugg,uggs,uggs canada to
true religion ignore
oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses those
north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet who acted
chi flat iron,chi hair in a
nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 cooperative manner but still
longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ fell victim
uggs to
soccer shoes,nike mercurial police
michael kors canada violence.
ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Philando
nike free run Castile, for example, announced
ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france to the officer who
michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags pulled him
coach purses,coach handbags,coach bags over
louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet that
soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys he was reaching
burberry pas cher for his
longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ license
canada goose outlet was
celine handbags,celine bag,celine bags still
coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online killed.


While the
ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher new Illinois law, which
gucci goes into effect
pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online for
links of london uk the 2017-2018 school
ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk year,
prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags may
wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses help
juicy couture outlet young
timberland shoes drivers
wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 remain calm
pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online during
air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france police
nike trainers encounters,
air max it may not
gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci be as
sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess useful in
toms outlet the face
lacoste pas cher of implicit
louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton bias.


louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton
chithanhng1 Offline
#11 Đã gửi : 01/09/2016 lúc 10:59:43(UTC)
chithanhng1

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-08-2016(UTC)
Bài viết: 8

Auto Khang Thinh chuyên kinh doanh xe tải Nhập Khẩu chất lượng, uy tín nhất Hà Nội !!!
chenjinyan Offline
#12 Đã gửi : 14/12/2016 lúc 12:24:49(UTC)
chenjinyan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 14-12-2016(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: chenjinyan

ugg boots
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet
adidas yeezy 350 boost
ray ban glasses
louis vuitton bags
michael kors outlet online
sac longchamp
ugg canada
ugg slippers
louis vuitton
canada goose jackets
michael kors outlet online
bengals jerseys
rolex watches
ugg boots
christian louboutin
ugg boots uk
cheap oakley sunglasses
canada goose sale
coach outlet store online clearances
ugg clearance
abercrombie and fitch
coach outlet online
louis vuitton handbags
canada goose outlet
prada handbags
coach factory outlet
canada goose coats
ralph lauren outlet
air jordan shoes
ugg boots outlet
seahawks jerseys
gucci outlet
ugg boots canada
timberland boots
adidas yeezy boost 350
ray bans uk
uggs sale
official michael kors outlet
coach factory outlet
chanel handbags
north face jackets
cheap louis vuitton handbags
moncler sale
coach factory outlet
canada goose sale
polo ralph lauren
coach factory outlet
true religion
canada goose sale
air max 90
coach outlet store online clearances
adidas nmd r1
coach outlet online
canada goose jackets
louboutin outlet
coach outlet online
tory burch sale
ugg boots
pandora charms
north face
gucci handbags
kate spade outlet
mbt outlet
louis vuitton purse
michael kors outlet
thunder jerseys
hollister jeans
cheap oakley sunglasses
nhl jerseys cheap
michael kors outlet online
abercrombie outlet
cheap ugg boots
prada outlet
adidas nmd runner
polo ralph lauren outlet
chanel outlet
cheap ugg boots
toms shoes outlet
ray ban glasses
timberland outlet
coach factory outlet
tiffany and co
cheap ugg boots
retro jordans
coach outlet store online clearances
toms shoes
hollister outlet
true religion jeans
jordan shoes
ugg outlet
christian louboutin heels
knicks jerseys
polo shirts
cavaliers jerseys
louboutin outlet
cheap rolex watches
mbt shoes clearance
coach outlet
clippers jerseys
cheap jordans
hollister clothing store
nba jerseys cheap
true religion outlet
nike roshe run shoes
adidas outlet
ugg boots
ugg outlet
adidas trainers uk
cheap oakley sunglasses
louis vuitton borse
cheap ugg boots
moncler sale
true religion outlet
ralph lauren polo shirts
hogan sito ufficiale
canada goose outlet
kate spade outlet
adidas superstar trainers
canada goose outlet online
canada goose femme
kate spade handbags
polo ralph lauren outlet
louis vuitton
canada goose jackets
replica watches
cheap ugg boots
cheap ray ban sunglasses
fitflop clearance
louis vuitton uk
ray ban glasses
canada goose sale
michael kors outlet clearance
chaussures ugg
coach outlet store online clearances
cheap nfl jerseys
prada handbags
tiffany jewelry
michael kors outlet
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
nike tn
stivali ugg
michael kors outlet clearance
michael kors
mont blanc pens outlet
fitflops sale clearance
louboutin sale
louis vuitton outlet stores
pandora jewelry
burberry handbags
nba jerseys
tory burch shoes
oakley vault
moncler pas cher
pandora jewelry
christian louboutin shoes
wizards jerseys
michael kors outlet
ugg outlet
michael kors handbags
uggs sale
moncler jacket
uggs sale
michael kors outlet online
canada goose outlet
nike nfl jerseys
fitflop sandals
cheap jordan retro
celtics jerseys
ugg outlet online
lunettes ray ban
hollister uk
fitflop sandals
adidas outlet store
canada goose
ugg outlet
toms outlet
ugg outlet online
uggs outlet
kate spade handbags
retro jordan 12
moncler
ugg boots outlet
ugg outlet
polo ralph lauren shirts
timberland shoes
cheap rolex watches
montblanc pens
coach outlet online
vikings jerseys
canada goose sale
christian louboutin sale
warriors jerseys
beats headphones
coach outlet
oakley sunglasses outlet
louis vuitton handbags
adidas outlet
roshe run 3
uggs on sale
ugg canada
ugg outlet
cheap louis vuitton bags
pandora uk
coach factory outlet
ugg outlet stores
louis vuitton handbags
louis vuitton
mavericks jerseys
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
gucci outlet
michael kors outlet
pandora rings
louis vuitton outlet online
oakley canada
cheap oakley sunglasses
ugg slippers clearance
adidas yeezy boost
ugg outlet
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
louis vuitton
tod's shoes online
true religion outlet
cheap rolex watches
louis vuitton handbags
polo outlet
air max 90
louis vuitton outlet online
mont blanc ballpoint pens
nike store
ugg boots uk
longchamp handbags
ugg boots
louis vuitton outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
ugg boots
moncler soldes
patriots jerseys
mcm handbags
oakley sunglasses wholesale
adidas outlet
louis vuitton handbags
canada goose coats
cheap pandora jewelry
gucci bags
oakley sunglasses outlet
ray ban sunglasses outlet
oakley sunglasses outlet
cheap jordan shoes
cheap ugg boots
air max 95
polo ralph lauren uk
ugg boots clearance
cheap louis vuitton handbags
true religion jeans
louis vuitton outlet
ugg boots
ugg slippers
louis vuitton outlet
ugg outlet
giuseppe zanotti shoes
cheap ray ban sunglasses
chaussures ugg
ugg pas cher
coach handbags new
adidas nmd runner
coach outlet online
celine outlet
tommy hilfiger clothing
michael kors handbags
ugg australia
ray ban sunglasses cheap
tiffany jewelry
supra shoes
coach factory outlet
stivali ugg
coach factory outlet
the north face outlet
fitflop shoes
louboutin pas cher
cheap ray bans
cheap mlb jerseys
hermes bags
coach outlet online
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
montblanc pen
uggs outlet
bulls jerseys
canada goose sale
true religion outlet
michael kors handbags
louboutin pas cher
christian louboutin sale
the north face outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
cheap jordan shoes
tory burch
toms shoes uk
ray ban sunglasses outlet
hermes handbags
ugg boots
michael kors handbags
mlb jerseys
moncler jacket
tory burch outlet online
louis vuitton
cheap uggs
ralph lauren outlet
toms outlet
ralph lauren polo shirts
adidas yeezy 350 boost
coach factory outlet
moncler coats
christian louboutin shoes
gucci handbags
replica rolex watches
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
cheap rolex watches
steelers jerseys
abercrombie oultet
goose outlet
moncler outlet
ugg boots
michael kors handbags
ugg boots outlet
ray ban sunglasses outlet
nike trainers uk
gucci outlet online
oakley sunglasses outlet
toms sale
polo ralph lauren
montblanc pens
nfl jerseys cheap
fitflops sale clearance
canada goose jackets
spurs jerseys
gucci belts
hilfiger outlet
nike basketball shoes
polo ralph lauren
chaussures jordan
toms shoes
rolex watches clearance
jordan pas cher
burberry outlet
fitflops sale
mont blanc ballpoint pen
ugg uk
timberland shoes
ugg outlet online
nike roshe run shoes
jordan shoes
ray ban outlet
uggs outlet
ed hardy shirts
ray ban sunglasses outlet
the north face jackets
hollister clothing
air max uk
longchamp le pliage
kate spade
louboutin shoes
broncos jerseys
polo ralph lauren
cheap nhl jerseys
canada goose sale
fitflops sale
louis vuitton
ray bans uk
gucci handbags online
nike roshe run femme
louis vuitton outlet online
celine bags
coach outlet online
true religion outlet store
sac louis vuitton
ugg boots uk
ugg boots
coach outlet online
cheap jordan shoes
discount ugg boots
nike shoes
uggs outlet
louis vuitton purses
canada goose uk
seahawks jerseys
michael kors outlet online sale
heat jerseys
toms outlet
ugg boots
nike air max 2016
polo outlet
louis vuitton outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
ugg outlet
moncler coats
cheap ray bans
ugg boots outlet
ray ban glasses
retro jordan shoes
coach outlet store online
louboutin uk
chaussures christian louboutin
christian louboutin shoes
201612.14chenjinyan
chenlina Offline
#13 Đã gửi : 03/05/2017 lúc 12:17:02(UTC)
chenlina

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 03-05-2017(UTC)
Bài viết: 582
Đến từ: chenlina

chenlina20170503
ray ban sunglasses
ralph lauren
toms uk
cheap jordan shoes
thunder jerseys
adidas yeezy
asics shoes
ray ban canada
kobe shoes
salvatore ferragamo shoes
boston celtics jerseys
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
wizards jerseys
christian louboutin chaussures
spurs jerseys
christian louboutin outlet
louis vuitton handbags
oakley vault
vans shoes
salvatore ferragamo
michael kors
vibram fivefingers
michael kors handbags
jordan 8
clippers jerseys
oakley vault
clarks outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
louis vuitton uk
adidas stan smith
coach factory outlet
ugg boots clearance
coach factory outlet
louis vuitton
pandora jewelry
michael kors
vans store
michael kors canada
sac louis vuitton
coach factory outlet
louis vuitton outlet
seahawks jerseys
michael kors uk
christian louboutin uk
timberland boots
ralph lauren uk
vikings jerseys
manchester united jersey
canada goose jackets
replica watches
chaussures christian louboutin
michael jordan shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses
celine handbags
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
ugg outlet
asics shoes
louis vuitton outlet stores
ralph lauren outlet
ugg boots
ray ban sunglasses
nike running
nike outlet
jordan 6
coach factory outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
ed hardy clothing
louis vuitton purses
coach outlet
oakley sunglasses
christian louboutin
converse shoes
pittsburgh steelers jerseys
fitflops sandals
kate spade handbags
michael kors uk
kobe shoes
ugg boots
rolex watches
hermes belt
vans shoes
michael kors outlet
toms wedges
vans shoes
retro jordans
manolo blahnik
jordan 3
louis vuitton outlet
coach outlet online
mlb jerseys
patriots jerseys
ray ban eyeglasses
ralph lauren uk
polo ralph lauren
nike air max pas cher
longchamp pas cher
borse louis vuitton
lunettes ray ban
beats by dre
polo ralph lauren
rolex watches for sale
louis vuitton handbags
nike roshe run pas cher
nike football boots
toms outlet
columbia sportswear
gucci shoes
burberry handbags
louis vuitton outlet online
celine outlet
adidas yeezy
oakley sunglasses
the north face
michael kors outlet
tommy hilfiger outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
rolex watches
ray ban sunglasses
ralph lauren
true religion outlet
jordan retro
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
oakley canada
polo outlet
coach outlet
seahawks jerseys
pandora charms
bengals jerseys
timberland boots
louis vuitton handbags
adidas stan smith
coach outlet
adidas nmd
columbia sportswear
abercrombie and fitch
broncos jerseys
michael kors handbags
adidas yeezy
ferragamo belt
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
timberland outlet
ugg boots
mcm outlet
louis vuitton outlet
nhl jerseys
ray ban sunglasses
mac cosmetics outlet
nike outlet
oakley store
michael kors
true religion sale
ralph lauren polo
canada goose sale
ray ban sunglasses
coach factory outlet
louis vuitton outlet
calvin klein jeans
nfl jerseys wholesale
coach outlet
adidas football boots
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet online
hollister kids
pandora jewelry
michael kors outlet
knicks jerseys
jordan 13
adidas outlet
adidas neo
yeezy boost 350
louboutin pas cher
clarks shoes
lebron shoes
pandora jewelry
michael kors canada
coach factory outlet
giuseppe zanotti shoes
cheap snapbacks
under armour outlet
clarks shoes
toms shoes
ray ban sunglasses
adidas soccer shoes
timberland boots
ralph lauren uk
ugg slippers
prada sunglasses
louis vuitton handbags
coach outlet
coach factory outlet
kd shoes
miami heat jerseys
oakley sunglasses
gucci outlet online
christian louboutin outlet
michael kors outlet
gucci handbags
nike shoes
hollister outlet
abercrombie kids
oakley sunglasses
michael kors canada
coach outlet
michael kors handbags
north face
ralph lauren outlet
ugg boots
abercrombie and fitch
ray ban wayfarer
burberry outlet
tiffany and co
louis vuitton outlet
michael kors handbags
michael kors handbags
ray ban sunglasses
michael kors outlet
instyler max
chelsea jersey
kate spade outlet
michael kors handbags
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
new balance shoes
toms shoes
oakley sunglasses
mbt shoes
canada goose outlet
michael kors tote
jordan femme pas cher
louis vuitton handbags
louis vuitton belt
fred perry outlet
replica rolex watches
michael kors outlet
christian louboutin sale
cheap basketball shoes
mavericks jerseys
bulls jerseys
ralph lauren outlet
coach outlet
louis vuitton belt
the north face
hermes uk
jordan 4
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
sac longchamp
toms outlet
the north face jackets
toms outlet
cleveland cavaliers jerseys
omega watches
coach handbags
coach outlet canada
coach outlet
chanel bags
scarpe hogan
michael kors bags
pandora rings
converse shoes
fitflops outlet
cheap jordan shoes
coach purses
supra shoes
coach outlet
giuseppe zanotti
louis vuitton handbags
christian louboutin
louboutin pas cher
coach outlet
michael kors handbags
prada outlet
timberland boots uk
michael kors uk
oakley sunglasses
uggs on clearance
salomon shoes
louis vuitton outlet
cheap mlb jerseys
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet stores
oakley sunglasses
polo ralph lauren
ray bans uk
beats by dr dre
michael kors handbags
toms outlet
columbia outlet
warriors jerseys
air jordan 14
christian louboutin
christian louboutin uk
nike soccer shoes
air jordan
christian louboutin shoes
true religion jeans
louboutin outlet
coach factory outlet
nfl jerseys cheap
chenlina20170503
wanglili Offline
#14 Đã gửi : 27/06/2017 lúc 10:56:25(UTC)
wanglili

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2017(UTC)
Bài viết: 48
Andorra
Đến từ: wang

chenlina Offline
#15 Đã gửi : 12/08/2017 lúc 09:18:13(UTC)
chenlina

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 03-05-2017(UTC)
Bài viết: 582
Đến từ: chenlina

true religion jeans
prada shoes
michael kors outlet online
michael kors factory outlet
ugg outlet
hermes bags
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
oakley sunglasses
air max 90
true religion jeans
coach factory outlet
true religion outlet
oakley sunglasses
hermes birkin
canada goose jackets
fitflops shoes
nfl jerseys wholesale
christian louboutin shoes
cheap jordans
ray ban sunglasses
michael kors outlet
air max 90
cheap jerseys wholesale
oakley sunglasses
adidas outlet store
oakley sunglasses
michael kors outlet
oakley sunglasses
fitflops sale clearance
valentino outlet
polo outlet
ralph lauren pas cher
canada goose jackets
polo outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet online
ugg outlet
giuseppe zanotti outlet
cheap nhl jerseys
lebron james shoes
ralph lauren polo
ugg outlet,ugg outlet store,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
nike shoes
canada goose
polo ralph lauren
polo outlet
ray bans
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
michael kors outlet
nike shoes
ecco shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
burberry outlet
ralph lauren uk
air jordan 4
hermes outlet
nike air max
ferragamo shoes
christian louboutin outlet
fitflops sale clearance
cheap ray bans
soccer shoes
adidas trainers
tory burch outlet
ugg outlet
canada goose jackets
coach outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
nike shoes
thomas sabo
oakley sunglasses
nfl jersey wholesale
soccer jerseys
oakley sunglasses
longchamp handbags
christian louboutin online
coach outlet
cleveland cavaliers jersey
ysl outlet
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
true religion jeans
coach outlet online
swarovski outlet
michael kors outlet online
nfl jersey wholesale
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
michael kors outlet
pandora outlet
chrome hearts outlet
birkenstock outlet
nike roshe run
fitflops shoes
ugg boots
nike outlet
oakley sunglasses
pandora charms
ugg boots clearance,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
ferragamo shoes
kate spade outlet
lebron james shoes
fitflops
yeezy boost
true religion jeans
adidas shoes
ugg boots
longchamp outlet
reebok outlet store
nike store uk
longchamp handbags
oakley sunglasses
cheap jordan shoes
air max 90
michael kors outlet
nike air max
tory burch outlet
Basketball Shoes
coach outlet canada
adidas shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
true religion jeans
mcm outlet
coach outlet
coach outlet
lacoste polo shirts
ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids
nike huarache
nike trainers
christian louboutin uk
ray-ban sunglasses
mulberry outlet store
christian louboutin outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
tods outlet
swarovski crystal
adidas nmd runner
pandora outlet
oakley sunglasses
nike foamposite
chrome hearts
coach outlet
kobe 9
pandora jewelry
pandora jewelry
yeezy boost 350
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
michael kors wallets
mbt shoes
pandora charms
mont blanc pens
oakley sunglasses wholesale
prada sunglasses
michael kors handbags
canada goose outlet
christian louboutin shoes
mac cosmetics
canada goose outlet
michael kors
ralph lauren sale
ferragamo outlet
tory burch shoes
montblanc pens
oakley sunglasses
cheap mlb jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
nike air force 1
canada goose jackets
oakley sunglasses
ralph lauren uk
swarovski crystal
canada goose outlet
canada goose jackets
nike roshe
coach outlet
nike air max 2015
prada handbags
kate spade outlet
reebok trainers
ugg outlet,ugg outlet sale,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store
polo ralph lauren
coach outlet clearance
nike store
cartier outlet
ray ban sunglasses
marc jacobs outlet
20170812caihuali
xushengda0630 Offline
#16 Đã gửi : 14/08/2017 lúc 04:37:34(UTC)
xushengda0630

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-06-2017(UTC)
Bài viết: 211

coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
moncler jackets
michael kors
coach outlet online
uggs outlet
michael kors outlet online
adidas yeezy boost
nike air max 95
kate spade outlet
fitflop sandals
coach factory outlet
nmd adidas
coach factory outlet
gucci
jordan shoes
moncler coats
kate spade outlet online
coach outlet online
nfl jerseys
uggs outlet
mulberry outlet uk
kate spade bags
louboutin shoes
adidas running shoes
coach outlet store
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet
pandora charms outlet
ralph lauren outlet
coach outlet canada
michael kors outlet store
mbt
mlb jerseys
louboutin shoes
michael kors
christian louboutin shoes
true religion jeans
ralph lauren outlet online
pandora soldes
ray ban sunglasses outlet
hermes outlet online
nike store
nfl jerseys
true religion
ysl bags
coach factory outlet online
coach factory outlet online
air jordans
canada goose jackets
longchamp handbags
tory burch shoes
birkenstocks
coach outlet online
nike outlet online
montblanc
marc jacobs
pandora charms sale
adidas superstar trainers
fitflops sale
hermes bags
gucci
yeezy shoes
cheap ray ban sunglasses
pandora charms sale clearance
michael kors outlet store
jimmy choo shoes
michael kors handbags outlet
ed hardy outlet
fitflops
cheap jerseys
marc jacobs outlet
coach outlet online
pandora charms sale clearance
birkenstock outlet
cat boots
moncler pas cher
michael kors handbags
kd 8 shoes
cheap oakley sunglasses
michael kors uk
pandora
pandora uk
ugg
ray ban sunglasses cheap
nike cortez classic
rolex replica watches
michael kors bags
vans outlet
christian louboutin shoes
birkin handbags
adidas sneakers
adidas nmd r1
coach outlet online
yeezy shoes
coach outlet store online
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
adidas sneakers
adidas outlet
xsd8.14
leilei3915 Offline
#17 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 09:29:09(UTC)
leilei3915

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-08-2017(UTC)
Bài viết: 224
Andorra
Đến từ: leilei3915

chenlina20171205
louboutin
birkenstock shoes
canada goose sale
timberland boots
nike factory outlet
ugg boots
tory burch outlet
canada goose
ralph lauren
nike jordans
mlb jerseys
uggs outlet
canada goose sale
mulberry
rayban
canada goose jackets
supreme
moncler outlet
ugg outlet
canada goose jackets
beats by dre headphones
ralph lauren outlet
coach outlet online
pandora charms
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
ugg boots
louboutin
uggs outlet
air jordan
ray ban
north face outlet
ugg boots
polo ralph
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
the north face
ugg boots
ugg outlet
ralph lauren outlet
michael kors taschen
adidas yeezy boost
uggs outlet
blackhawks jersey
coach outlet online
canada goose outlet
polo ralph
polo ralph lauren
north face outlet
ray bans
cheap snapbacks
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louboutin
pandora rings
ugg boots
pandora jewelry
north face uk
oakley sunglasses
moncler
adidas uk
adidas shoes
salvatore ferragamo
coach outlet online
ugg boots
cheap oakley sunglasses
ugg boots
nike blazer shoes
polo ralph lauren outlet
nike trainers
nike air max
pandora jewelry
ugg boots
michael kors outlet
louboutin
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet online
coach outlet online
nike air force
ugg
hollister co
michael kors outlet online
ugg australia
ugg boots
north face jackets clearance
ugg sale
ray ban
nike outlet
longchamp outlet
air jordan
coach outlet online
jordan retro
coach outlet online
timberland boots
michael kors
coach
baseball jerseys
supra shoes
ralph lauren outlet online
moncler jackets
mont blanc
canada goose
ugg australia
coach
scarpe hogan
uggs
coach outlet
pandora jewelry
prada
ferragamo shoes
louboutin
flops
adidas uk
ugg boots sale
kate spade outlet
adidas outlet
cheap rolex watches
polo ralph
polo ralph lauren
coach factory outlet
prada handbags
mont blanc pens
coach outlet
pandora jewelry
nike outlet
flops
uggs outlet
ugg boots
louboutin shoes
ralph lauren outlet online
longchamp outlet
cheap uggs
cheap ray bans
canada goose jackets
ugg boots
ugg outlet
canada goose outlet
running shoes
burberry outlet
north face
canada goose outlet
michael kors outlet
doudoune canada goose
michael kors outlet
ugg
coach outlet online
canada goose jackets
polo ralph lauren
canada goose canada
canada goose outlet
stan smith shoes
north face jackets
adidas originals
balance shoes
ferragamo
moncler outlet
ugg outlet store
ugg boots
moncler jacken
hermes
ugg slippers
north face outlet
ugg boots
michael kors handbags
the north face
manolo blahnik
coach factory
cheap ugg boots
ugg clearance
ugg boots
oakleys
coach factory outlet online
tory burch uk
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max
hollister clothing
pandora jewelry
mont blanc
pandora charms
cheap nfl jerseys
ugg australia
rolex replica watches
coach outlet online
moncler
jordan shoes
true religion
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet online
prada
tory burch outlet
birkenstock sandals
uggs outlet
ugg boots
north face
burberry outlet canada
polo ralph lauren
michael kors outlet
uggs
calvin klein
nike air
michael kors outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
vibram fivefingers
nike factory outlet
moncler
adidas shoes
supreme
ugg outlet
true religion jeans
ralph lauren uk
coach factory outlet
christian louboutin outlet
henrikh mkhitaryan jersey
longchamp
ugg boots
under armour outlet
north face
ugg boots outlet
ugg outlet store
polo shirts
air max
cheap nfl jerseys
michaelkors outlet
pandora jewelry
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
kate spade
cheap mlb jerseys
canada goose jackets
jordan shoes
hermes outlet
ugg uk
michael kors outlet
ugg boots
rayban
jordan shoes
ugg
north face
kate spade outlet
oakley sunglasses cheap
birkenstock outlet
air max
true religion jeans
ralph lauren outlet
jordans
ray ban outlet
jordans
air max
moncler
longchamp
nhl jerseys
polo ralph lauren outlet
hermes birkin
louboutin
flip flops
michael kors outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses cheap
air jordan
nike huarache
north face jackets
ray ban wayfarer
cheap nhl jerseys
ugg boots
nfl jerseys
ugg boots
moncler outlet
michael kors outlet online
north face uk
adidas jeremy scott
ray ban
basketball shoes
adidas outlet
juicy couture
uggs outlet
supreme uk
roshe run
nike huarache
moncler jackets
nike outlet
mulberry uk
ugg outlet
canada goose outlet
ugg boots
scarpe mbt
air jordan
nike football boots
nike outlet
coach outlet online
adidas wings
uggs outlet
tory burch outlet online
ugg boots
ugg outlet
moncler uk
longchamp
michael kors outlet
north face
kate spade
north face outlet
longchamp handbags
burberry outlet
christian louboutin
giuseppe zanotti shoes
kate spade outlet
coach factory
nike air max
cheap mlb jerseys
air max
the north face
moncler pas cher
ugg boots
hermes uk
michael kors handbags
michael kors handbags
michael kors outlet online
michael kors outlet
ugg boots
mbt shoes
ray ban sunglasses
ralph lauren
air max
supreme outlet
fitflops
canada goose outlet online
nike air max
coach outlet
jordan shoes
doudoune canada goose
pandora charms
coach handbags
ray ban
christian louboutin
kate spade
north face
soccer jerseys
nba jerseys
christian louboutin outlet
flip flops
coach outlet
true religion jeans
jordans
coach outlet online
flip flops
moncler uk
ugg outlet
burberry scarf
jordan shoes
polo ralph lauren
prada bags
ugg outlet
adidas football boots
the north face
true religion jeans
caoch factory outlet online
oakley sunglasses
moncler
ugg uk
canada goose
coach outlet online
moncler
canada goose jackets
moncler outlet
michael kors uk
oakley sunglasses
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas stan smith
north face
swarovski
converse shoes
coach outlet online
true religion jeans
ralph lauren
ray ban
burberry scarf
tommy hilfiger
ugg boots cheap
nike store
oakley vault
chenlina20171205
liuchunkai Offline
#18 Đã gửi : 29/06/2018 lúc 03:48:13(UTC)
liuchunkai

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-09-2017(UTC)
Bài viết: 484
Đến từ: liuchunkai

new balance
tory burch
asics
nike factory
jordan 1
fingerlings monkey
oakley sunglasses
coach outlet online
balenciaga sandals
ray ban sunglasses
jordan xx9
nike flip-flops
jordan 12
prada bags
air force 1
michael kors outlet
camisetas de futbol baratas
coach factory online
mcm bag
kate spade
fitflops
burberry canada
hermes bags
cheap michael kors bags
nike outlet store online
ralph lauren uk
jordan 4
new balance sandals
columbia sportswear
fila shoes
air max 2018
flops
flip flops
coach handbags
nike sb
coach outlet online
coach outlet
y3 shoes
maillot de foot
kate spade
nfl jerseys
gucci slides
jordan shoes
nike dunks
Fußballtrikots günstig
air jordan shoes
michael kors handbags
nike free run
nike air force
jordan shoes
ray ban outlet
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes
louboutin shoes
kobe 11
coach outlet
ray ban sunglasses
roshe run
coach handbags
ferragamo
pandora jewelry
nike kyrie 3
supra shoes
nike outlet
polo ralph
nike uk
christian louboutin outlet
soccer shirts
superdry
cheap nfl jerseys
wholesale hats
suicoke
coach outlet
nike outlet store
ray ban
canada goose
pandora jewelry canada
nike shox
ralph lauren
off-white shoes
curry shoes
nike outlet
fitflops sale clearance
air max 1
burberry
hermes belt
breitling watches
adidas superstar
puma fenty
louboutin
rayban
coach
adidas jeremy scott
longchamp
christian louboutin
beats headphones
montblanc pen
air max 97
birkenstock sandals
jordans
nfl jerseys
longchamp handbags
kate spade handbags
converse shoes
louboutin
birkenstock outlet
prada
air jordan
tory burch outlet
bottega veneta
oakley sunglasses wholesale
harden vol 2
off-white
undefeated shoes
nike outlet store
converse
nike shoes for men
lebron 15
coach outlet online
nfl jerseys
hermes birkin bag
wholesale nfl jerseys
giuseppe zanotti shoes
cheap ray bans
vans shoes
fußballtrikots ermäßigung
adidas slides
scarpe mbt
manolo blahnik
miu miu shoes
air max
alexander mcqueen shoes
cheap nfl jerseys
givenchy handbags
air max 90
oakley canada
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
adidas shoes
wedding shoes
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
birkenstock sandals
birkenstock sandals
mk purse
longchamp handbags
nike huarache
nfl jerseys
air jordan
adidas nmd
mulberry
tod shoes
air max 270
supreme
nike shoes
cheap jerseys
christian louboutin
puma slides
ray ban outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
kate spade outlet
timberland boots
adidas wings
coach outlet store
swarovski
cheap replica watches
marc jacobs
timberland boots
vans shoes
air max plus
nike cortez
coach outlet online
adidas stan smith
adidas outlet
michael kors handbags
air jordan
adidas ultra boost
michael kors uk
adidas originals
asics running shoes
michael kors handbags
light up shoes
michael kors handbags
ray ban
pandora charms
valentino shoes
longchamp outlet
flip-flops
michael kors outlet
ralph lauren
michael kors
michael kors outlet online
van cleef & arpels jewelry
adidas yeezy 350
vibram fivefingers
jordans
adidas outlet
oakley vault
burberry handbags
balance shoes
ralph lauren
coach
mishka clothing
air max 2017
swarovski jewelry
nike revolution
flipflops
beats by dre
ralph lauren
timberland boots
dior handbags
cheap nba jerseys
timberland
supreme uk
ralph lauren polo shirts
air max
maillot de foot
basketball shoes
balenciaga triple s
polo ralph lauren
maglie calcio
nike roshe
prada handbags
mizuno running shoes
longchamp
jimmy choo
soccer jersey
michael kors outlet
christian louboutin outlet
tory burch uk
jordans
hermes outlet
adidas nmd
baseball jersey
fitflop
true religion jeans
stussy hoodie
adidas flip flops
ralph lauren
jordan pas cher
hermes bags
pandora jewelry
barcelona jersey
herve leger dresses
pandora charms
cartier jewelry
christian louboutin
jordan
belstaff jackets
oakley sunglasses
coach factory outlet
montblanc
under armour outlet
manchester united jersey
kate spade
burberry outlet
carnival shoes
red bottoms
ferragamo shoes
nike outlet online
air max
adidas outlet
nike uk
true religion jeans
michael kors outlet clearance
tory burch bags
coach handbags
hollister outlet
ralph lauren
jordan 5
christian louboutin
yeezy 500
fitflop
balenciaga shoes
michael kors outlet online
nike shoes
air max 95
mont blanc pens
nike presto
kobe 12
coach outlet
ralph lauren
nike blazer
adidas yeezy
michael kors taschen
supreme paris
nike free
air jordan 11
timberland outlet
coach outlet
jordan 8
jordan 6
cheap mlb jerseys
stuart weitzman shoes
juicy couture
adidas uk
links of london
longchamp
coach factory outlet
nike epic react flyknit
prada handbags
air jordan 14
prada outlet online
cheap nhl jerseys
polo outlet
nike blazer
christian louboutin
michael kors
nike tn
rolex watches
coach outlet online
kate spade handbags
nike air huarache
air max
vendita maglie calcio
cheap nfl jerseys
cheap mlb jerseys
yeezy shoes
kevin durant shoes
jordan retro
pandora charms
ray ban
michael kors canada
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ralph lauren
mac cosmetics
ray bans
nike tennis
oakley sunglasses cheap
breguet watches
cheap soccer jerseys
air jordan
nike air max
air jordan
nike mercurial superfly
converse shoes
dolce & gabbana
coach outlet
air jordan
audemars piguet
coach outlet
coach outlet
ralph lauren
bcbg
camisetas de futbol replicas
adidas football boots
michael kors handbags
nike free
nike lunarglide
michael kors handbags
louboutin outlet
running shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
nfl jerseys
jordan 3
malone souliers shoes
longchamp outlet
true religion jeans
cheap jordan shoes
dansko shoes
celine outlet
polo outlet
tag heuer watches
soccer jerseys
kate spade purse
coach outlet store online
true religion
tory burch
polo outlet
coach outlet online
bvlgari rings
nike free
harden vol 1
ferragamo outlet
baseball bats
polo ralph lauren
true religion jeans
supreme outlet
nhl jerseys
20186.29wengdongdong
liuchunkai Offline
#19 Đã gửi : 29/06/2018 lúc 04:20:08(UTC)
liuchunkai

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 20-09-2017(UTC)
Bài viết: 484
Đến từ: liuchunkai

new balance
tory burch
asics
nike factory
jordan 1
fingerlings monkey
oakley sunglasses
coach outlet online
balenciaga sandals
ray ban sunglasses
jordan xx9
nike flip-flops
jordan 12
prada bags
air force 1
michael kors outlet
camisetas de futbol baratas
coach factory online
mcm bag
kate spade
fitflops
burberry canada
hermes bags
cheap michael kors bags
nike outlet store online
ralph lauren uk
jordan 4
new balance sandals
columbia sportswear
fila shoes
air max 2018
flops
flip flops
coach handbags
nike sb
coach outlet online
coach outlet
y3 shoes
maillot de foot
kate spade
nfl jerseys
gucci slides
jordan shoes
nike dunks
Fußballtrikots günstig
air jordan shoes
michael kors handbags
nike free run
nike air force
jordan shoes
ray ban outlet
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes
louboutin shoes
kobe 11
coach outlet
ray ban sunglasses
roshe run
coach handbags
ferragamo
pandora jewelry
nike kyrie 3
supra shoes
nike outlet
polo ralph
nike uk
christian louboutin outlet
soccer shirts
superdry
cheap nfl jerseys
wholesale hats
suicoke
coach outlet
nike outlet store
ray ban
canada goose
pandora jewelry canada
nike shox
ralph lauren
off-white shoes
curry shoes
nike outlet
fitflops sale clearance
air max 1
burberry
hermes belt
breitling watches
adidas superstar
puma fenty
louboutin
rayban
coach
adidas jeremy scott
longchamp
christian louboutin
beats headphones
montblanc pen
air max 97
birkenstock sandals
jordans
nfl jerseys
longchamp handbags
kate spade handbags
converse shoes
louboutin
birkenstock outlet
prada
air jordan
tory burch outlet
bottega veneta
oakley sunglasses wholesale
harden vol 2
off-white
undefeated shoes
nike outlet store
converse
nike shoes for men
lebron 15
coach outlet online
nfl jerseys
hermes birkin bag
wholesale nfl jerseys
giuseppe zanotti shoes
cheap ray bans
vans shoes
fußballtrikots ermäßigung
adidas slides
scarpe mbt
manolo blahnik
miu miu shoes
air max
alexander mcqueen shoes
cheap nfl jerseys
givenchy handbags
air max 90
oakley canada
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
adidas shoes
wedding shoes
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
birkenstock sandals
birkenstock sandals
mk purse
longchamp handbags
nike huarache
nfl jerseys
air jordan
adidas nmd
mulberry
tod shoes
air max 270
supreme
nike shoes
cheap jerseys
christian louboutin
puma slides
ray ban outlet
true religion jeans
polo ralph lauren
kate spade outlet
timberland boots
adidas wings
coach outlet store
swarovski
cheap replica watches
marc jacobs
timberland boots
vans shoes
air max plus
nike cortez
coach outlet online
adidas stan smith
adidas outlet
michael kors handbags
air jordan
adidas ultra boost
michael kors uk
adidas originals
asics running shoes
michael kors handbags
light up shoes
michael kors handbags
ray ban
pandora charms
valentino shoes
longchamp outlet
flip-flops
michael kors outlet
ralph lauren
michael kors
michael kors outlet online
van cleef & arpels jewelry
adidas yeezy 350
vibram fivefingers
jordans
adidas outlet
oakley vault
burberry handbags
balance shoes
ralph lauren
coach
mishka clothing
air max 2017
swarovski jewelry
nike revolution
flipflops
beats by dre
ralph lauren
timberland boots
dior handbags
cheap nba jerseys
timberland
supreme uk
ralph lauren polo shirts
air max
maillot de foot
basketball shoes
balenciaga triple s
polo ralph lauren
maglie calcio
nike roshe
prada handbags
mizuno running shoes
longchamp
jimmy choo
soccer jersey
michael kors outlet
christian louboutin outlet
tory burch uk
jordans
hermes outlet
adidas nmd
baseball jersey
fitflop
true religion jeans
stussy hoodie
adidas flip flops
ralph lauren
jordan pas cher
hermes bags
pandora jewelry
barcelona jersey
herve leger dresses
pandora charms
cartier jewelry
christian louboutin
jordan
belstaff jackets
oakley sunglasses
coach factory outlet
montblanc
under armour outlet
manchester united jersey
kate spade
burberry outlet
carnival shoes
red bottoms
ferragamo shoes
nike outlet online
air max
adidas outlet
nike uk
true religion jeans
michael kors outlet clearance
tory burch bags
coach handbags
hollister outlet
ralph lauren
jordan 5
christian louboutin
yeezy 500
fitflop
balenciaga shoes
michael kors outlet online
nike shoes
air max 95
mont blanc pens
nike presto
kobe 12
coach outlet
ralph lauren
nike blazer
adidas yeezy
michael kors taschen
supreme paris
nike free
air jordan 11
timberland outlet
coach outlet
jordan 8
jordan 6
cheap mlb jerseys
stuart weitzman shoes
juicy couture
adidas uk
links of london
longchamp
coach factory outlet
nike epic react flyknit
prada handbags
air jordan 14
prada outlet online
cheap nhl jerseys
polo outlet
nike blazer
christian louboutin
michael kors
nike tn
rolex watches
coach outlet online
kate spade handbags
nike air huarache
air max
vendita maglie calcio
cheap nfl jerseys
cheap mlb jerseys
yeezy shoes
kevin durant shoes
jordan retro
pandora charms
ray ban
michael kors canada
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ralph lauren
mac cosmetics
ray bans
nike tennis
oakley sunglasses cheap
breguet watches
cheap soccer jerseys
air jordan
nike air max
air jordan
nike mercurial superfly
converse shoes
dolce & gabbana
coach outlet
air jordan
audemars piguet
coach outlet
coach outlet
ralph lauren
bcbg
camisetas de futbol replicas
adidas football boots
michael kors handbags
nike free
nike lunarglide
michael kors handbags
louboutin outlet
running shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
nfl jerseys
jordan 3
malone souliers shoes
longchamp outlet
true religion jeans
cheap jordan shoes
dansko shoes
celine outlet
polo outlet
tag heuer watches
soccer jerseys
kate spade purse
coach outlet store online
true religion
tory burch
polo outlet
coach outlet online
bvlgari rings
nike free
harden vol 1
ferragamo outlet
baseball bats
polo ralph lauren
true religion jeans
supreme outlet
nhl jerseys
20186.29wengdongdong
chenyingying Offline
#20 Đã gửi : 19/09/2018 lúc 01:27:43(UTC)
chenyingying

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-10-2016(UTC)
Bài viết: 441
Đến từ: chenyingying

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 16.485 giây.